CHAISE Privacyverklaring

Invoering

Bij het CHAISE-project draait alles om privacy, bescherming van persoonlijke gegevens, vertrouwen en transparantie. Deze centrale waarden worden gedeeld door alle leden van het CHAISE Project Consortium en begeleiden al onze activiteiten. Als zodanig beschouwen wij, de European DIGITAL SME Alliance, die deze website namens het CHAISE Project Consortium beheren, de bescherming van uw persoonsgegevens en het behoud van uw privacy als een topprioriteit.

In deze verklaring vindt u een gedetailleerde presentatie van de redenen en doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens via onze website kunnen verzamelen en verwerken, de manieren waarop we deze verwerken, wat de verwerking precies inhoudt, de principes van verwerking die we toepassen, en ook voor hoe lang we uw gegevens bewaren en hoe we deze beschermen. Ook wordt u geïnformeerd over wie toegang heeft tot uw gegevens, welke rechten u heeft op uw gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

We raden u aan om onze privacyverklaring grondig te lezen, want door deze website te bezoeken, uw persoonlijke gegevens in te vullen en deze met ons te delen, verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Daarom dient u deze website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden van deze verklaring.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op chaise@digitalsme.eu

Update of wijzig de huidige privacyverklaring

Vanwege ontwikkelingen in het bedrijfsleven en / of technologie moeten we mogelijk de huidige privacyverklaring wijzigen of aanpassen.

Any update of the Privacy Notice will be notified on this web page.

Personen jonger dan 18 jaar

Er is geen leeftijdsbeperking verbonden aan het gebruik van de website. Als u echter jonger bent dan 16 jaar, mag u uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken of anderszins delen via de website.

Als we ons realiseren dat we in ieder geval gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, worden deze op een veilige manier onmiddellijk en permanent verwijderd.

Wie we zijn

De website https://chaise-blockchainskills.eu (hierna “de Site” ) is eigendom van en wordt beheerd door de European DIGITAL SME Alliance, namens het CHAISE Project Consortium. In deze privacyverklaring verwijzen "wij", "ons", "onze" enz. Naar de European DIGITAL SME Alliance.

The European DIGITAL SME Alliance is located at Rue Marie Thérèse 21, bte.5, 1000 Brussels.  You may contact the European DIGITAL SME Alliance calling +32 28930235,  sending an e-mail at chaise@digitalsme.eu or using our website contact form (https://www.digitalsme.eu/about/contact/)

Raadpleeg het opgegeven e-mailadres voor problemen met betrekking tot deze verklaring.

U kunt meer informatie over ons vinden door onze website www.digitalsme.eu te bezoeken

Mogelijk vindt u meer informatie over de CHAISE Project Consortium-leden hier.

De site wordt gehost door de Université Claude Bernard Lyon 1. U kunt hun privacyverklaring lezen hier

Welk type persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken:

Over het algemeen:

 • Persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden of die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Het kan uw naam, e-mailadres, uw werkgever en uw land van verblijf bevatten.

Dergelijke informatie wordt alleen rechtstreeks van u verzameld, als u er vrijwillig voor kiest om deze aan ons te verstrekken, met behulp van ons contactformulier, ons evenementregistratieformulier en / of ons aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief.

 • Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens omvatten informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals demografische informatie over bijvoorbeeld IP-adressen van gebruikers waar ze zijn afgekapt of geanonimiseerd, browsertypes en andere anonieme statistische gegevens die betrekking hebben op het gebruik van onze website.

Deze informatie wordt automatisch verzameld via cookies, op basis van uw voorkeuren, dwz welke cookies u heeft toegestaan. Dergelijke details helpen ons uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen en de site te verbeteren. Aangezien de site is gewijd aan de verspreiding van het CHAISE-project, stelt dergelijke informatie ons bovendien in staat om het bereik van ons communicatiebeleid en onze markt te beoordelen.

In detail:

 • Als u het contactformulier gebruikt

Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen via ons contactformulier, zullen we de persoonlijke gegevens die u vrijgeeft, verzamelen en verwerken door het formulier in te vullen.

More specifically we will collect your e-mail address [required], as well as your first and/or last name, if you choose to disclose it to make our communication more personal, and any personal data you may choose to include in your message.

Houd er rekening mee dat het enige stuk persoonlijke gegevens dat nodig is om contact met ons op te nemen, uw e-mailadres is.

 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief

Als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de status en de ontwikkelingen met betrekking tot het CHAISE-project, verzamelen we het e-mailadres dat u wilt vermelden in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief.

 • Als u ons evenementregistratieformulier gebruikt

If you choose to participate in one of our CHAISE Project related events you will need to register using our Event Registration Form. In principle, we will collect only your e-mail address and your first and last name [required].
However, according to the type of the event, we may need to collect additional pieces of personal data, for example your employer and/or your country of residence, to ensure that the material of the event are tailored to the participants, to adapt the event to the needs of the audience etc.

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze verwerken

 • Als u het contactformulier op onze website gebruikt

We verzamelen en verwerken uw e-mailadres om contact met u op te nemen en op uw bericht te reageren .

Alle aanvullende informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die u met ons wilt delen via het contactformulier, wordt alleen verzameld en verwerkt om met u te communiceren en op uw bericht te reageren.

 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief

We verzamelen en verwerken uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief te sturen met updates over de status en voortgang van het CHAISE-project.

 • Als u ons evenementregistratieformulier gebruikt

We verzamelen en verwerken uw e-mailadres en uw naam om u te registreren voor het evenement, de registranten te verifiëren, contact met u op te nemen over kwesties met betrekking tot het evenement waarvoor u zich heeft geregistreerd, u materiaal / inhoud te sturen met betrekking tot het evenement en / of om te vragen uw feedback.

Alle aanvullende persoonsgegevens die we u kunnen vragen, zoals uw land van verblijf en / of uw werkgever , zullen worden verzameld en verwerkt, indien nodig, vereist en gepast voor de gebeurtenis, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de gebeurtenis weerspiegelt de behoeften en voldoet aan de verwachtingen van het geregistreerde publiek.

Als u ons uw toestemming geeft, bewaren we ook uw e-mailadres om contact met u op te nemen over toekomstige evenementen met betrekking tot het CHAISE-project.

Alle gegevens worden handmatig verwerkt.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens en waarom

We volgen een doelspecifiek gegevenstoegangsplan om de verspreiding van persoonlijke gegevens te verminderen. Daarom beperken we, afhankelijk van het doel waarvoor we uw gegevens hebben verzameld, de toegang tot die absoluut noodzakelijk is. Alle leden van ons team zijn privacybewust en bedachtzaam om uw privacy en gegevensbescherming te beschermen en te behouden.

 • Als u het contactformulier op onze website gebruikt

In principe hebben alleen de sitebeheerder en de projectcoördinator toegang tot de gegevens die via het contactformulier worden verstrekt. In het geval dat uw bericht input vereist van een specifiek lid van het CHAISE Project Consortium, zal de inhoud van uw bericht veilig worden overgedragen aan het relevante Consortium-lid.

 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief

Alleen de beheerder van de site heeft toegang tot de e-mailadressen die zijn verzameld via het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief.

 • Als u ons evenementregistratieformulier gebruikt

In principe hebben de beheerder van de site en het evenementorganiserende team van CHAISE Project toegang tot de informatie, inclusief persoonsgegevens, verzameld via het evenementregistratieformulier. Als het nodig wordt geacht dat presentatoren of keynotesprekers informatie hebben over de samenstelling van de deelnemers, zullen eventuele demografische gegevens met hen worden gedeeld zonder enige persoonlijke gegevens die uw directe identificatie mogelijk maken.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We passen een doelspecifiek beleid toe om de periode te bepalen waarvoor we uw gegevens verwerken en opslaan.

 • Als u het contactformulier op onze website gebruikt

Nadat onze communicatie is voltooid, worden uw persoonlijke gegevens niet hergebruikt, tenzij in verband met uw oorspronkelijke verzoek. Na voltooiing van het project en de rapportageperiode van vijf jaar worden alle gegevens op een veilige manier permanent gewist.

 • Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief

We zullen uw gegevens verwerken en bewaren zolang het CHAISE Project een nieuwsbrief heeft. Als we om wat voor reden dan ook geen nieuwsbrief meer ontvangen, zullen we onze abonnees informeren en uw gegevens permanent op een veilige manier wissen. Als u zich op enig moment wilt afmelden, zullen we uw gegevens onmiddellijk op een veilige manier wissen.

 • Als u ons evenementregistratieformulier gebruikt

Tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om uw contactgegevens te bewaren om u te informeren over toekomstige evenementen, zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers na afloop van het evenement, inclusief eventuele communicatie na het evenement met betrekking tot het evenement, worden bewaard voor rapportagedoeleinden, inhoudsvoorbereiding en toekomstige evenementen plannen.

Alle persoonlijke gegevens worden veilig en permanent verwijderd nadat de levensduur van het project is afgelopen en alle rapportage met betrekking tot het CHAISE-project is voltooid

De rechten die u heeft op uw persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens via de site is altijd in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met de AVG 2016/679 en in overeenstemming met onze eigen waarden en principes die erop gericht zijn uw privacy te behouden en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Elke keer dat u wordt uitgenodigd om uw persoonlijke gegevens te delen, krijgt u voldoende informatie en rechtvaardigingen aangeboden over de redenen waarom we u vragen om uw gegevens vrij te geven, de doeleinden voor het verzamelen en verwerken ervan en details over hoe ze zullen worden verwerkt. en gebruikt. We zullen proberen uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen, elke keer dat nodig is, voordat we uw gegevens verzamelen.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de specifieke redenen en doeleinden die in deze verklaring worden uitgelegd en in overeenstemming met de principes en waarborgen die hier worden uitgelegd. Als u niet zeker weet of u iets in deze verklaring duidelijk begrijpt, wordt u aangemoedigd om contact met ons op te nemen.

De AVG geeft u een aantal specifieke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u vrijelijk kunt uitoefenen wanneer u maar wilt. Meer specifiek heeft u het recht:

 • om altijd op de hoogte te zijn van de redenen en doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens, de termijnen voor de verwerking en opslag van uw gegevens, de principes van de verwerking, degenen die betrokken zijn bij het verzamelen en verwerken, evenals het vragen en verkrijgen van alle relevante informatie . Als u het gevoel heeft dat wij u niet voldoende informatie hebben verstrekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en om meer informatie te vragen.
 • om toegang te krijgen tot de gegevens die we over u hebben. U kunt ons vragen welke gegevens we over u hebben, hoe en wanneer we deze hebben verkregen, en een kopie ontvangen.
 • om de gegevens die we over u hebben te corrigeren. In het geval dat een deel van uw persoonlijke gegevens is gewijzigd terwijl we deze bewaren, kunt u ons vragen om deze bij te werken om ervoor te zorgen dat de gegevens die we over u hebben altijd juist, bijgewerkt en geschikt zijn voor de redenen / doeleinden waarvoor u deze hebt gedeeld. het met ons,
 • om een kopie van uw gegevens op te vragen in een handig / passend formaat om over te dragen aan een derde partij of voor andere doeleinden te gebruiken ( dataportabiliteit )
 • om ons te verzoeken uw gegevens te wissen,
 • bezwaar te maken tegen verdere verwerking en ons te vragen uw gegevens niet verder te verwerken,
 • om uw toestemming in te trekken,
 • om een officiële / formele klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten . Als u zich zorgen maakt over mogelijke inmenging in uw privacy of misbruik van uw persoonlijke gegevens namens ons, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder voor contactgegevens). We hopen dat we al uw vragen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunnen beantwoorden en eventuele problemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy kunnen oplossen. Als er echter onopgeloste problemen zijn die u aanbelangen, of als u liever rechtstreeks contact opneemt met de bevoegde autoriteiten, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten. Voor de verantwoordelijkheid van de autoriteit en hoe u een klacht kunt indienen, kunt u terecht op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land ( https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ), waar u gedetailleerde informatie kunt vinden.

De rechten met betrekking tot automatische besluitvorming en profilering zijn in dit geval niet van toepassing, aangezien we geen gebruik maken van geautomatiseerde procedures en / of profilering via vergelijkbare middelen.

U kunt uw rechten vrij uitoefenen door een e-mail te sturen naar chaise@digitalsme.eu

Laatst bijgewerkt in maart 2021.