Onderteken de steunverklaring van CHAISE

De Blockchain Skills for Europe Alliance (CHAISE) nodigt organisaties uit om de projectdoelen en-resultaten te ondersteunen via een ondersteuningsverklaring.


Wat is het doel van de steunbetuiging?

De huidige steunverklaring roept Blockchain-belanghebbenden uit heel Europa, zoals IT-bedrijven, sectorvertegenwoordigers, beleidsactoren, sociale partners, normalisatieorganisaties, nationale kwalificatiebureaus, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en instellingen voor hoger onderwijs, opleiders/mentoren en praktijkdeskundigen op om:

 • de opkomende beroepsprofielen op het gebied van Blockchain en de gedefinieerde vaardigheden en kennisvereisten erkennen, en
 • bijdragen aan de bevordering van de doelstellingen van het project om het onderwijs in digitale competenties te versterken, op basis van de beginselen van gemeenschappelijk belang, wederkerigheid en complementariteit.

De Blockchain Beroepsprofielen gedefinieerd door CHAISE

CHAISE heeft een uitgebreide en nieuwe analyse uitgevoerd om de Blockchain-sector af te bakenen en de vereisten, het aanbod en de mismatches op het gebied van Blockchain-vaardigheden te definiëren. Deze analyse toonde de opkomst van drie nieuwe rollen (profielen) in het Europese Blockchain-veld: Blockchain Ontwikkelaar, Blockchain Architect en Blockchain Manager. Blockchain Ontwikkelaar, Blockchain Architect, and Blockchain Manager.

De Blockchain Developer codeert de Blockchain-toepassingen en zorgt voor probleemoplossing op microniveau. De functie vereist algemene softwareontwikkelingsvaardigheden met grote nadruk op de ontwikkelingsvaardigheden van Blockchain-technologie en -toepassingen, operationele bedrijfsvaardigheden en alle transversale toekomstige vaardigheden, met name zelfsturend werken.

Essentiële vaardigheden

 • Toepassingsgebieden van blockchain herkennen
 • Risico's van blockchain en cryptocurrency herkennen
 • De implicaties van blockchaintechnologie en -governance uitleggen
 • Innovatiekansen identificeren die mogelijk worden gemaakt door blockchaintechnologie
 • Identiteitsbeheer en toegangscontrole op basis van blockchain uitleggen
 • Principes van DLT-systeemarchitectuur uitleggen
 • Blockchain-architecturen evalueren
 • Blockchain-architecturen innoveren
 • Decentrale toepassingen analyseren
 • Slimme contracten implementeren

Essentiële kennis

 • Blockchain concepten en componenten
 • Blockchaintoepassingen
 • Blockchain geschiedenis
 • Juridische omgeving van op blockchain gebaseerde producten en diensten
 • Blockchain terminologie
 • Blockchaintoepassing beveiligingsprincipes
 • Op blockchain gebaseerde bedrijfsmodellen
 • Blockchain toepassingsgebieden
 • Principes voor informatie- en gegevensbeveiliging
 • Kwetsbaarheden in gedistribueerde grootboektechnologieën
 • Digitaal identiteitsbeheer
 • Gedecentraliseerde identifiers (DiD)
 • Ontwerpproces voor blockchain-gebaseerde systemen
 • Blockchain ontwerppatronen
 • DLT-consensusprotocollen
 • Programmeertaal voor slimme contracten
 • Speltheorie
 • Speltheorie voor blockchain

De Blockchain Architect ontwerpt de meerlaagse architectuur van een groot Blockchain-systeem en softwarelandschap en zorgt voor de samenhang van alle aspecten van een project als een geïntegreerd systeem. Bovendien verzekert de Blockchain Architect de algemene technische kwaliteit van de blockchaintoepassing. De functie vereist een sterk micro- en macroperspectief. Het heeft een sterke focus op het ontwikkelen van creatieve projecten in product- en use case design, inclusief het bedenken en ontwerpen van Blockchain-oplossingen. De Blockchain Architect is vergelijkbaar met de rol van solution architect. Het zijn ICT-systeemarchitecten die gespecialiseerd zijn in blockchain-gebaseerde oplossingen. Zij ontwerpen de meerlagige architectuur van een groot Blockchain systeem en software landschap en zorgt voor de samenhang van alle aspecten van een project als een geïntegreerd systeem. Bovendien zorgt de BC Architect voor de algemene technische kwaliteit van de BC-applicatie.

Essentiële vaardigheden

 • Toepassingsgebieden van blockchain herkennen
 • Risico's van blockchain en cryptocurrency herkennen
 • De implicaties van blockchaintechnologie en -governance uitleggen
 • Innovatiekansen identificeren die mogelijk worden gemaakt door blockchaintechnologie
 • Identiteitsbeheer en toegangscontrole op basis van blockchain uitleggen
 • Principes van DLT-systeemarchitectuur uitleggen
 • Blockchain-architecturen evalueren
 • Blockchain-architecturen innoveren
 • Cryptografische constructies implementeren
 • Gebruikscases van blockchain analyseren
 • Blockchain introduceren in een toepassing

Essentiële kennis

 • Blockchain concepten en componenten
 • Blockchaintoepassing
 • Blockchain geschiedenis
 • Juridische omgeving van op blockchain gebaseerde producten en diensten
 • Blockchain terminologie
 • Blockchaintoepassing beveiligingsprincipes
 • Op blockchain gebaseerde bedrijfsmodellen
 • Blockchain toepassingsgebieden
 • Principes voor informatie- en gegevensbeveiliging
 • Kwetsbaarheden in gedistribueerde grootboektechnologieën
 • Digitaal identiteitsbeheer
 • Gedecentraliseerde identifiers (DiD)
 • Ontwerpproces voor blockchain-gebaseerde systemen
 • Blockchain ontwerppatronen
 • DLT-consensusprotocollen
 • Blockchain handtekeningschema's
 • Blockchain concept toepassing

De Blockchain Manager geeft leiding aan groepen ontwikkelaars en architecten. De Blockchain Manager houdt de voortgang van de implementatie bij en werkt nauw samen met business managers of marketingprofessionals om de marktvereisten voor nieuwe Blockchain-systemen en -toepassingen te identificeren. Deze rol bewaakt de proceskwaliteit om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan hun technische en zakelijke doelstellingen, inclusief de ethische reflectie van mogelijke toepassingsgebieden van de technologie. Het kenmerkt de communicatie met andere belanghebbenden, zoals afdelingsmanagers en marketingprofessionals. Verder moet deze rol de proceskwaliteit bewaken om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan hun technische en zakelijke doelstellingen en communiceren met andere belanghebbenden, zoals afdelingsmanagers en marketingprofessionals.

Essentiële vaardigheden

 • Toepassingsgebieden van blockchain herkennen
 • Risico's van blockchain en cryptocurrency herkennen
 • De implicaties van blockchaintechnologie en -governance uitleggen
 • Innovatiekansen identificeren die mogelijk worden gemaakt door blockchaintechnologie
 • Identiteitsbeheer en toegangscontrole op basis van blockchain uitleggen
 • Principes van DLT-systeemarchitectuur uitleggen
 • Blockchain-architecturen evalueren
 • Blockchain-architecturen innoveren
 • Cryptografische constructies implementeren
 • Gebruikscases van blockchain analyseren
 • Blockchain introduceren in een toepassing

Essentiële kennis

 • Blockchain concepten en componenten
 • Blockchaintoepassing
 • Blockchain geschiedenis
 • Juridische omgeving van op blockchain gebaseerde producten en diensten
 • Blockchain terminologie
 • Blockchaintoepassing beveiligingsprincipes
 • Op blockchain gebaseerde bedrijfsmodellen
 • Blockchain toepassingsgebieden
 • Principes voor informatie- en gegevensbeveiliging
 • Kwetsbaarheden in gedistribueerde grootboektechnologieën
 • Digitaal identiteitsbeheer
 • Gedecentraliseerde identifiers (DiD)
 • Ontwerpproces voor blockchain-gebaseerde systemen
 • Blockchain ontwerppatronen
 • DLT-consensusprotocollen
 • Blockchain handtekeningschema's
 • Blockchain concept toepassing

Het CHAISE-blockchainprogramma voor beroepsonderwijs en-opleiding

Het CHAISE-partnerschap heeft een curriculum voor beroepsonderwijs en -opleiding ontworpen om de leemte in het aanbod en de kwaliteit van bestaande formele en niet-formele opleidingen voor de opkomende blockchainfuncties op te vullen. Verder richt het curriculum zich op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt en vaardigheidseisen, als gevolg van de toenemende toepassing van blockchain use cases in alle economische sectoren.

Het CHAISE VET-curriculum bestaat uit modules die gemeenschappelijk zijn voor de drie blockchainrollen (ontwikkelaar, architect en manager) in het eerste opleidingsjaar, en specialisatie leertrajecten voor elk van hen na het tweede opleidingsjaar. Het programma duurt 5 semesters en komt overeen met EQF 5.

Lees meer in de steunbetuiging!

Download de steunbetuiging

Herken de CHAISE resultaten en geef je steun aan!

Door de resultaten te erkennen, draagt u bij aan een duidelijkere beschrijving van de verschillende blockchainrollen en de mogelijke educatieve aanpak die overdraagbaar zal zijn tussen verschillende landen en markten, om zo bij te dragen aan een gezamenlijke inspanning om te voldoen aan de groeiende behoeften van de blockchainsector.

Vul het onderstaande formulier in!

Steunbetuiging