Over het project

Een Europese aanpak

Als Sector Skills Alliance speelt CHAISE in op de groeiende vraag naar vaardigheden op het gebied van blockchain en gedistribueerde grootboektechnologieën (DLT's) in Europa

Europa bekleedt een leidende positie in veel sectoren die met succes blockchain of andere Distributed Ledger-technologieën kunnen toepassen. Tegelijkertijd dreigt het gebrek aan digitale vaardigheden in heel Europa innovatie te belemmeren en te vertragen.

In deze context is de kernopdracht van CHAISE het ontwikkelen van een strategische benadering van de ontwikkeling van blockchainvaardigheden voor Europa. CHAISE zal toekomstbestendige trainingsoplossingen leveren om het tekort aan blockchain-vaardigheden aan te pakken en in te spelen op de huidige en toekomstige vaardigheidsbehoeften van het Europese Blockchain-personeel.

Een Europese aanpak om te reageren op de heersende uitdagingen op het gebied van vaardigheden en opleiding waarmee de blockchain-sector wordt geconfronteerd

Een Europese strategie voor blockchain-vaardigheden


Een Europees ecosysteem voor blockchainvaardigheden

Een Blockchain VET-programma van 5 semesters


Transnationale mobiliteitsprogramma's voor Blockchain-studenten en -professionals

Het allereerste beroepsprofiel voor 'blockchain-specialisten'


Een voorspellingsmechanisme om te anticiperen op toekomstige behoeften aan blockchain-vaardigheden

Lees meer over de doelstellingen van CHAISE