La scurt timp după începerea proiectului, parteneriatul CHAISE și-a lansat activitățile de cercetare pentru a aduna informații despre competențele blockchain. Sub conducerea grupului de cercetare al DHBW NextEducation, rezultatele cercetării vor constitui baza pentru viitoarele activități CHAISE

În următoarele șase luni, obiectivul activităților de cercetare este de a descrie piața muncii Blockchain, de a determina cererea actuală de competențe Blockchain, de a identifica oferta de oportunități de formare Blockchain existente și de a întocmi un raport care să arate diferențele dintre oferta și cererea de competențe Blockchain în UE.

Pe baza acestei cercetări, CHAISE își propune să creeze un sistem deschis, inclusiv, de guvernare a competențelor Blockchain pentru a remedia deficiențele de competențe și pentru a oferi soluții adecvate de formare, furnizare de informații și mobilitate adaptate nevoilor sectorului. Această cercetare va stabili, de asemenea, baza pentru Strategia europeană pentru competențele Blockchain, care va fi dezvoltată într-o etapă ulterioară a proiectului.

Un prim pas al cercetării a fost dezvoltarea preliminară a „Metodologiei de cercetare pentru colectarea informațiilor de pe piața muncii și identificarea nepotrivirilor de competențe”, care a fost publicată în ianuarie 2021. Strategia de cercetare oferă o triangulare largă a metodologiilor, perspectivelor și surselor de date pentru a obține o mai mare profunzime a înțelegerii cu privire la abilitățile necesare pentru progresul sectorului european de Blockchain. Metodologia este alcătuită din 12 categorii, conduse de trei echipe și acoperă activitatea a peste 28 de parteneri. Cercetarea va avea ca rezultat următoarele livrabile:

  • Studiu privind caracteristicile pieței muncii Blockchain
  • Registrul locurilor de muncă vacante online Blockchain
  • Studiu asupra cererii de competențe Blockchain
  • Studiu despre oferta de competențe Blockchain
  • Studiu privind nepotrivirile de competențe din sectorul Blockchain

Această parte a proiectului CHAISE stabilește, prin urmare, o strategie de cercetare solidă și validă, care va implica un grup multi-părți interesate de indivizi, experți și părți interesate din afaceri și din sectoarele publice, precum și din cercetare și politici.

Activitățile de cercetare sunt conduse de NextEducation grup de cercetare al Universității Cooperative de Stat din Baden-Wuerttemberg (DHBW) din Karlsruhe, Germania, sub supravegherea profesorului Dr. Ulf-Daniel Ehlers. Grupul de cercetare s-a alăturat inițiativei CHAISE pentru a contribui la dezvoltarea metodologiei de cercetare a competențelor de ultimă oră, în scopul de a proiecta Agenda viitorului pentru competențele blockchain în țările europene. Înainte de a se alătura CHAISE, NextEducation a publicat lucrări de cercetare originale și revoluționare privind competențele viitoare în învățământul superior (www.nextskills.org).