Comitetul consultativ al experților

Rol

Comitetul consultativ al experților CHAISE este un grup de experți în domeniul Blockchain, nominalizat de organizațiile partenere în cadrul CHAISE, pentru a oferi sprijin tehnic și științific Alianței pe baza cunoștințelor experților și a capacității instituționale, cu misiunea principală de a superviza și de a evalua progresul și rezultatele Strategiei Europene pentru competențele blockchain.

Comitetul consultativ de experți are misiunea de a:

  • Ajuta la delimitarea sectorului blockchain și la stabilirea direcțiillor pentru activitățile de colectare a informațiilor despre competențe
  • Discuta tendințele sectoriale și evoluțiile macro-mediului
  • Valida dovezile din activitățile de colectare a informațiilor despre competențe (inclusiv rezultatele prognozării)
  • Oferi sfaturi cu privire la personalizarea mecanismului de prognozare CHAISE
  • Monitoriza și discuta progresul Strategiei Europene pentru competențele blockchain
  • Actualiza/ revizui Strategia Europeană pentru competențele blockchain pe baza nevoilor în evoluție și a priorităților de dezvoltare sectorială

Comitetul consultativ al experților CHAISE este format din 17 experți și reprezentanți din industrie, educație, elaborarea politicilor, societatea civilă și comunități științifice din 15 țări europene.

Componența Comitetului

Organizare Țară
Blockchain și Cloud Computing Dept., Universitatea Lyon 1 Franța
INATBA Regatul Unit
EU Blockchain Observatory and Forum Grecia
Baden Wurttemberg-State University Germania
Italia4Blockchain Italia
European Certification and Qualification Association Austria
Universitatea din Tartu Estonia
BERCHAIN Germania
Institutul pentru Cercetare Economică și Socială Irlanda
Autoritatea Națională a Calificărilor din România România
Universitatea din Ljubljana Slovenia
Școala publică de EFP „IEK Aigaleo” Grecia
Fujitsu, Belgia Belgium
INDUSTRIA Technology Bulgaria
Universitatea Politehnica din Catalonia Spania
Clusterul TIC portughez Portugalia
Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta Ungaria