Малко след началото на проекта, партньорството CHAISE стартира своите изследователски дейности по събиране на данни за блокчейн умения. Под ръководството на изследователската група от DHBW, NextEducation, резултатите от изследването ще изградят основата за предстоящите дейности на CHAISE. NextEducation, резултатите от изследването ще изградят основата за предстоящите дейности CHAISE

През следващите шест месеца целта на изследователските дейности ще е да опише пазара на труда в блокчейн сектора, да определи настоящото търсене на блокчейн умения, да идентифицира предлагането на съществуващи възможности за блокчейн обучения и да изготви доклад за несъответствията между търсенето и предлагането на блокчейн умения в ЕС.

Въз основа на това изследване, CHAISE има за цел да създаде отворена, приобщаваща система за управление на блокчейн умения, за да се преодолеят пропуските в уменията и да осигури подходящо обучение, предоставяне на информация и решения за мобилност, съобразени с нуждите на сектора. Това изследване също така ще постави основата за разработване на Европейска стратегия за блокчейн умения на по-късен етап от проекта.

Първата стъпка от изследването беше предварителната разработка на „Методология за изследване и събиране на данни в пазара на труда и идентифициране на несъответствия в уменията“, публикувана през януари 2021 г. Изследователската стратегия предлага широка триангулация на методологии, перспективи и източници на данни, за да получим по-добро разбиране за това какви качества са необходими за напредъка на европейския блокчейн сектор. Методологията се състои от 12 категории, които се ръководят от три екипа и обхващат работата на повече от 28 партньори. Изследването ще доведе до следните резултати:

  • Проучване на характеристиките на пазара на труда в блокчейн сектора
  • Онлайн регистър със свободни работни места в блокчейн сектора
  • Проучване относно търсенето на блокчейн умения
  • Проучване относно предлагането на блокчейн умения
  • Проучване относно несъответствия в търсенето и предлагането на умения в блокчейн сектора

Следователно тази част от проекта CHAISE определя стабилна и валидна изследователска стратегия, която ще включва група от заинтересовани лица, експерти и заинтересовани страни от бизнеса и публичния сектор, както и от научните изследвания и организации формиращи политиката.

Изследователските дейности се ръководят от NextEducation изследователска група на Кооперативния държавен университет в Баден-Вюртемберг (DHBW) в Карлсруе, Германия, под ръководството на професор д-р Улф-Даниел Елерс. Изследователската група се присъедини към инициативата CHAISE, за да допринесе за разработването на най-модерни методологии за изследване на умения, за да разработи Програмата за умения за блокчейн на бъдещето в европейските страни. Преди да се присъедини към CHAISE, NextEducation публикува основни и новаторски изследвания относно бъдещите умения във висшето образование (www.nextskills.org).