Kohe pärast projekti algust alustasid CHAISE’i partnerid uurimistegevust plokiahelaoskuste prognoosimiseks. DHBW uurimisrühma NextEducation juhtimisel pannakse nende uurimistulemuste põhjal alus edaspidistele CHAISE’i tegevustele. NextEducation, uurimistulemused loovad aluse eelseisvatele CHAISE tegevustele

Järgmise kuue kuu jooksul on uurimistegevuse eesmärk kirjeldada plokiahela tööturgu, määrata praegune nõudlus plokiahelaoskuste järele, tuvastada olemasolevad võimalused plokiahela õpetamiseks ja koostada nõudlusele mittevastavuse aruanne, mis viitab lõhedele plokiahelaoskuste pakkumise ja nõudluse vahel ELis.

Selle uuringu põhjal tahab CHAISE luua avatud, kaasava plokiahelaoskuste juhtimissüsteemi, et likvideerida oskuste puudujääk ning pakkuda sektori vajadustest lähtuvaid koolitusi, teavet ja liikuvuse võimalusi. Ühtlasi pannakse selle uuringuga alus projekti hilisemas etapis väljatöötatavale Euroopa plokiahelaoskuste strateegiale.

Uurimistöö esimese sammuna avaldati jaanuaris 2021 uurimismeetodid tööturgu käsitleva teabe kogumiseks ja oskuste nõudlusele mittevastavuste tuvastamiseks. Uuringustrateegia koosneb metoodikate, vaatenurkade ja andmeallikate kogumist, mis annab põhjaliku ülevaate sellest, milliseid oskusi vajatakse Euroopa plokiahela valdkonna edendamiseks. Metoodika koosneb 12 kategooriast, mida juhivad kolm meeskonda ja millesse panustavad enam kui 28 partnerit. Uuringu tulemusena valmivad järgmised tööd:

  • plokiahela tööturu omaduste uuring;
  • veebipõhine vabade töökohtade register plokiahelaspetsialistidele;
  • plokiahelaoskuste nõudluse uuring;
  • plokiahelaoskuste pakkumise uuring;
  • uuring oskuste nõudlusele mittevastavuse kohta plokiahela sektoris.

Projekti CHAISE selles osas koostatakse jõuline ja põhjendatud uurimisstrateegia, millesse kaasatakse paljusid sidusrühmi, sealhulgas üksikisikuid, eksperte ning huvirühmi, kes esindavad ettevõtlust, avalikku sektorit, teadusasutusi ja poliitilisi ringkondi.

Teadustegevust juhib NextEducation Saksamaal Karlsruhes asuva Baden-Wuerttembergi kooperatiivse riikliku ülikooli (DHBW) uurimisrühm professor dr Ulf-Daniel Ehleri juhendamisel. Uurimisrühm on liitunud algatusega CHAISE, et aidata kaasa tipptasemel oskuste uurimise metoodika väljatöötamisele, et kujundada Euroopa riikides tuleviku Blockchaini oskuste kava. Enne CHAISE-ga liitumist avaldas NextEducation olulise ja murrangulise uurimuse kõrghariduse tulevaste oskuste kohta (www.nextskills.org).