Obiective

FURNIZAREA DE COMPETENȚE BLOCKCHAIN PENTRU EUROPA

Obiective ambițioase de combatere a neconcordanței de competențe blockchain în Europa și crearea unui ecosistem al competențelor blockchain al UE

Scopul CHAISE este de a răspunde neconcordanței de competențe prin propunerea unui sistem deschis, inclusiv, de guvernare a competențelor blockchain, adaptat nevoilor sectoriale. Proiectul va oferi soluții de formare, scheme de mobilitate și calificări adecvate și orientate spre viitor, sporind în continuare atractivitatea sectorului, în special pentru tinerii europeni.

O strategie europeană pentru competențele blockchain validată la nivel instituțional

CHAISE va aduce la masa discuțiilor părțile interesate care reprezintă industria, mediul academic, politicile și cercetarea din întreaga UE pentru a formula o strategie privind competențele blockchain. Strategia va stabili cadrul pentru cooperarea sectorială și va contura acțiunile de combatere a deficitului și neconcordanței de competențe.

Un mecanism de prognoză pentru a anticipa viitoarele nevoi de competențe blockchain

CHAISE va stabili o metodă de colaborare pentru monitorizarea evoluției cerințelor la locul de muncă și anticiparea nevoilor viitoare de competențe blockchain, pentru a acționa ca un mecanism de informare de avertizare timpurie pentru a atenua posibilele dezechilibre între cerere și ofertă.

Primul profil ocupațional „specialist în blockchain”

Definirea cerințelor ocupaționale la nivelul UE pentru forța de muncă din sectorul blockchain cu scopul de a aborda fragmentarea pe piața muncii și a stabili cerințe educaționale comune pentru competențele blockchain din întreaga UE.

Un program inovator de 5 semestre Blockchain VET în 11 limbi ale UE

CHAISE va dezvolta un program de formare în domeniul blockchain pentru a răspunde nevoilor tehnice, non-tehnice și interdisciplinare. În plus, toate materialele de învățare dezvoltate vor fi puse la dispoziția tuturor prin intermediul unui curs online deschis (MOOC)

Scheme de mobilitate transnațională pentru studenții și profesioniștii Blockchain

CHAISE va sprijini studenții și mobilitatea transfrontalieră profesională prin consolidarea parteneriatelor dintre instituțiile de educație și formare și companii și prin lansarea unei platforme Blockchain de orientare în carieră și pentru absolvenți.

Un ecosistem european Blockchain

CHAISE va dezvolta mecanisme de colaborare strategică la nivel european și național, cum ar fi Parteneriatele naționale pentru competențele blockchain, pentru a se asigura că problemele naționale se reflectă în soluțiile la nivelul UE și pentru a pune în aplicare strategia pentru competențele sectoriale la nivel național, și Rețeaua europeană de cooperare privind competențele blockchain pentru a supraveghea implementarea strategiei pentru competențe.