Semnați Declarația de Susținere pentru CHAISE

Alianța Competențe Blockchain pentru Europa (CHAISE) invită organizațiile să susțină obiectivele și rezultatele proiectului printr-o Declarație de susținere.


Care este scopul Declarației de susținere?

Această Declarație de susținere solicită părților interesate din domeniul Blockchain din întreaga Europă, cum ar fi companiile IT, reprezentanții sectorului, actorii politici, partenerii sociali, organizațiile de standardizare, agențiile naționale de calificare, instituțiile VET și HE, formatorii/mentorii și experții din domeniu:

 • să recunoască profilurile ocupaționale emergente în domeniul Blockchain și cerințele definite de competențe și cunoștințe și
 • să contribuie la promovarea obiectivelor proiectului de consolidare a educației în competențe digitale, pe baza principiilor interesului comun, reciprocității și complementarității.

Profilurile ocupaționale blockchain definite de CHAISE

CHAISE a implementat o analiză cuprinzătoare și nouă pentru a delimita sectorul Blockchain și pentru a defini cerințele, oferta și nepotrivirile privind competențele Blockchain. Această analiză a arătat apariția a trei noi roluri (profiluri) în domeniul european Blockchain: Dezvoltator Blockchain, Architect Blockchain și Manager Blockchain. Dezvoltator BLockchain, Arhitect Blockchain, and Manager Blockchain.

Dezvoltatorul Blockchain codifică aplicațiile Blockchain și se ocupă de rezolvarea problemelor la nivel micro. Rolul postului necesită abilități generale de dezvoltare de software, cu accent deosebit pe abilitățile de dezvoltare a tehnologiei și aplicațiilor Blockchain, competențe operaționale de afaceri și toate competențele transversale viitoare, în special munca auto-gestionată. Pentru a urma o carieră de Dezvoltator Bockchain este nevoie să finalizați:

Competențe esențiale

 • Recunoaște zonele de aplicare blockchain
 • Recunoaște riscurile blockchain și criptomonedelor
 • Explică implicațiile tehnologiei și guvernării blockchain
 • Identifică oportunitățile de inovare oferite de tehnologia blockchain
 • Explică gestionarea identității bazată pe blockchain și controlul accesului
 • Explică principiile arhitecturii sistemului DLT
 • Evaluează arhitectura blockchain
 • Inovează arhitectura blockchain
 • Analizează aplixațiile descentralizate
 • Implementează contracte inteligente

Cunoștințe esențiale

 • Concepte și componente blockchain
 • Aplicații blockchain
 • Istoria blockchain
 • Mediul juridic al produselor și serviciilor bazate pe blockchain
 • Terminologia blockchain
 • Principiile de securitate ale aplicațiilor blockchain
 • Modele de afaceri bazate pe blockchain
 • Ariile de aplicare ale blockchain
 • Principii de securitate a informațiilor și a datelor
 • Vulnerabilități în tehnologiile registrului distribuit
 • Managementul identității digitale
 • Identificatori descentralizați (DiD)
 • Proces de proiectare pentru sisteme bazate pe blockchain
 • Modele de design blockchain
 • Protocoale de consens DLT
 • Limbajul de programare al contractelor inteligente
 • Teoria jocurilor
 • Teoria jocurilor pentru blockchain

Arhitectul Blockchain proiectează arhitectura pe mai multe niveluri a unui sistem Blockchain mare și a unui peisaj software și asigură coerența tuturor aspectelor unui proiect ca sistem integrat. În plus, arhitectul blockchain asigură calitatea tehnică generală a aplicației blockchain. Rolul postului necesită o perspectivă puternică la nivel micro cât și macro. Se concentrează puternic pe dezvoltarea de proiecte creative în designul de produse și cazuri de utilizare, inclusiv conceperea și proiectarea soluțiilor Blockchain. Arhitectul Blockchain este comparabil cu rolul arhitectului de soluții. Ambii sunt arhitecți de sisteme TIC specializați în soluții bazate pe blockchain. Ei proiectează arhitectura pe mai multe niveluri a unui sistem Blockchain mare și a unui peisaj software și asigură coerența tuturor aspectelor unui proiect ca sistem integrat. Mai mult, arhitectul Blockchain asigură calitatea tehnică generală a aplicației BC.

Competențe esențiale

 • Recunoaște zonele de aplicare blockchain
 • Recunoaște riscurile blockchain și criptomonedelor
 • Explică implicațiile tehnologiei și guvernării blockchain
 • Identifică oportunitățile de inovare oferite de tehnologia blockchain
 • Explică gestionarea identității bazată pe blockchain și controlul accesului
 • Explică principiile arhitecturii sistemului DLT
 • Evaluează arhitectura blockchain
 • Inovează arhitectura blockchain
 • Implementează constructe criptografice
 • Analizează cazurile de utilizare a blockchain
 • Introduce blockchain într-o aplicație

Cunoștințe esențiale

 • Concepte și componente blockchain
 • Aplicații blockchain
 • Istoria blockchain
 • Mediul juridic al produselor și serviciilor bazate pe blockchain
 • Terminologia blockchain
 • Principiile de securitate ale aplicațiilor blockchain
 • Modele de afaceri bazate pe blockchain
 • Ariile de aplicare ale blockchain
 • Principii de securitate a informațiilor și a datelor
 • Vulnerabilități în tehnologiile registrului distribuit
 • Managementul identității digitale
 • Identificatori descentralizați (DiD)
 • Proces de proiectare pentru sisteme bazate pe blockchain
 • Modele de design blockchain
 • Protocoale de consens DLT
 • Scheme de semnătură blockchain
 • Aplicația conceptului blockchain

Managerul Blockchain conduce grupuri de dezvoltatori și arhitecți. Managerul Blockchain urmărește progresul implementării și menține o strânsă cooperare cu managerii de afaceri sau profesioniștii de marketing pentru a identifica cerințele pieței pentru noile sisteme și aplicații Blockchain. Acest rol monitorizează calitatea procesului pentru a se asigura că produsele își îndeplinesc obiectivele tehnice și de afaceri, inclusiv reflectarea etică a posibilelor domenii de aplicare a tehnologiei. Include comunicarea cu alte părți interesate, cum ar fi managerii de departamente și profesioniștii în marketing. În plus, acest rol trebuie să monitorizeze calitatea procesului pentru a se asigura că produsele își îndeplinesc obiectivele tehnice și de afaceri și comunică cu alte părți interesate, cum ar fi managerii de departament și profesioniștii de marketing.

Competențe esențiale

 • Recunoaște zonele de aplicare blockchain
 • Recunoaște riscurile blockchain și criptomonedelor
 • Explică implicațiile tehnologiei și guvernării blockchain
 • Identifică oportunitățile de inovare oferite de tehnologia blockchain
 • Explică gestionarea identității bazată pe blockchain și controlul accesului
 • Explică principiile arhitecturii sistemului DLT
 • Evaluează arhitectura blockchain
 • Inovează arhitectura blockchain
 • Implementează constructe criptografice
 • Analizează cazurile de utilizare a blockchain
 • Introduce blockchain într-o aplicație

Cunoștințe esențiale

 • Concepte și componente blockchain
 • Aplicații blockchain
 • Istoria blockchain
 • Mediul juridic al produselor și serviciilor bazate pe blockchain
 • Terminologia blockchain
 • Principiile de securitate ale aplicațiilor blockchain
 • Modele de afaceri bazate pe blockchain
 • Ariile de aplicare ale blockchain
 • Principii de securitate a informațiilor și a datelor
 • Vulnerabilități în tehnologiile registrului distribuit
 • Managementul identității digitale
 • Identificatori descentralizați (DiD)
 • Proces de proiectare pentru sisteme bazate pe blockchain
 • Modele de design blockchain
 • Protocoale de consens DLT
 • Scheme de semnătură blockchain
 • Aplicația conceptului blockchain

Programul VET de blockchain al CHAISE

Parteneriatul CHAISE a conceput un curriculum VET pentru a umple golul din oferta și calitatea formării formale și non-formale existente pentru rolurile emergente din blockchain. În plus, curriculumul abordează nevoile evolutive ale pieței muncii și cerințele de competențe, rezultate din adoptarea tot mai mare a cazurilor de utilizare blockchain în toate sectoarele economice.

Curriculumul CHAISE VET cuprinde module care sunt comune celor trei roluri blockchain (dezvoltator, arhitect și manager) în primul an de educație și căi de învățare de specializare pentru fiecare dintre ele după al doilea an de educație. Programul are o durată de 5 semestre și corespunde EQF 5.

Aflați mai multe despre Declarația de Susținere

Descărcați Declarație de Susținere

Recunoașteți rezultatele CHAISE și arătați-ne susținerea dvs.!

Prin recunoașterea rezultatelor, contribuiți la oferirea unei descriere mai clară a diferitelor roluri blockchain și a posibilei abordări educaționale care vor fi transferabile între diferite țări și piețe, contribuind astfel la un efort comun de a îndeplini nevoile tot mai mari ale sectorului blockchain.

Completați formularul de mai jos!

Declarație de Susținere