• Deși Europa este bine poziționată pentru a conduce cursa globală pentru blockchain, lipsa competențelor digitale ar putea împiedica această ambiție

  • Noul proiect CHAISE a fost însărcinat de Comisia Europeană să dezvolte o nouă strategie de dezvoltare a competențelor pentru a aborda lipsa de talent în blockchain și tehnologiile de registre distribuite (DLT) în toată Europa.

  • Proiectul de patru ani va dezvolta un program de formare certificat pentru blockchain și DLT și primul profil profesional „blockchain specialist”

Industrie, producție, agricultură, tehnologie: Europa se află într-o poziție de lider în multe sectoare care pot aplica cu succes tehnologia blockchain sau alte tehnologii de registre distribuite (DLT). În același timp, lipsa competențelor digitale în întreaga Europă amenință să împiedice și să încetinească inovarea în această tehnologie și în alte tehnologii emergente. Pentru a contracara această dinamică și pentru a „înlătura decalajul”, un consorțiu de părți interesate de top în inovația și dezvoltarea competențelor în domeniul DLT a lansat noul proiect CHAISE pentru a oferi „competențe blockchain pentru Europa”.

Începând cu 18-20 noiembrie 2020, noua inițiativă de patru ani a fost lansată oficial odată cu prima întâlnire de proiect. CHAISE nu este doar un alt proiect european. Împuternicit de CE să proiecteze strategia europeană pentru competențele blockchain, care încă nu fusese creată, „Este un proiect cu adevărat specific”, a spus Pavol Krempasky, reprezentantul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene (EACEA). El a asigurat partenerii de angajamentul puternic al agenției sale de a spori vizibilitatea proiectului CHAISE.

Dezvoltarea competențelor blockchain realizată corect

„Așteptăm multe de la acest proiect”, a fost de acord Pierre Marro, reprezentatntul DG CONNECT, subliniind importanța abordării dezvoltării competențelor blockchain cu o mentalitate interconectată care include și alte tehnologii emergente. CHAISE este bine echipat pentru schimbarea de paradigmă introdusă de blockchain. Condus de Universitatea Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), consorțiul proiectului este format din lideri europeni și mondiali în blockchain și DLT-uri, inclusiv parteneri din industrie (Fujitsu, IOTA, INTRASOFT), organizații sectoriale și comunități (de exemplu, Italia4Blockchain, membru al Alianței DIGITALE SME Alliance și BERCHAIN), precum și Asociația internațională a aplicațiilor blockchain de încredere (INATBA) și altele.

Proiectul va dezvolta un program VET (calificare) de 5 semestre în 11 limbi ale UE, cu o abordare inovatoare. În plus față de abilitățile tehnice specifice blockchain-ului / DLT-urilor, curriculum-ul CHAISE va include și abilități soft non-tehnice pentru a răspunde nevoilor specifice mediilor moderne de lucru (rezolvarea problemelor, munca în echipă și o mentalitate orientată spre client și de antreprenoriat).

În plus, toate materialele de învățare dezvoltate de proiect vor fi consolidate într-un curs online deschis. În cele din urmă, CHAISE va dezvolta și primul profil ocupațional „specialist în blockchain”, în conformitate cu competențele și cadrele de calificare existente (cum ar fi eCF) pentru a garanta un limbaj comun pentru descrierile de competențe digitale.