• Ehkki Euroopa on heal positsioonil, et juhtida ülemaailmset võidujooksu plokiahela nimel, võib digioskuste puudulikkus sellele püüdlusele takistuseks saada.

  • Euroopa Komisjon tegi äsja loodud CHAISE’i projektile ülesandeks töötada välja uus oskuste arendamise strateegia, et tegeleda plokiahel- ja hajusraamatutehnoloogiatega seotud oskuste mahajäämusega kogu Euroopas.

  • Neli aastat kestva projekti raames töötatakse välja plokiahel- ja hajusraamatutehnoloogia sertifitseeritud koolitusprogramm ning esmakordselt ka plokiahelaspetsialisti ametiprofiil.

Tööstus, tootmine, põllumajandus, tehnoloogia: Euroopa on juhtpositsioonil paljudes sektorites, kus saaks edukalt rakendada plokiahel- ja hajusraamatutehnoloogiaid. Samal ajal ähvardab digioskuste piiratus kogu Euroopas takistada ja aeglustada selle ja teiste kujunemisjärgus tehnoloogiate innovatsiooni. Sellise suundumuse peatamiseks ja mahajäämuse vähendamiseks on hajusraamatutehnoloogia innovatsiooni ja oskuste arendamise tipp-sidusrühmade konsortsium käivitanud uue projekti CHAISE, et pakkuda Euroopale plokiahelaoskusi.

18.–20. novembril 2020 toimunud esimesel projektikohtumisel käivitati ametlikult uus neli aastat kestev algatus. CHAISE ei ole lihtsalt üks järjekordne Euroopa projekt. Saanud Euroopa Komisjonilt volituse töötada välja Euroopa plokiahelaoskuste strateegia, „on see konkreetse eesmärgiga projekt“, ütles Pavol Krempasky Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist (EACEA). Ta kinnitas partneritele, et agentuur teeb kõik endast oleneva, et suurendada CHAISE’i nähtavust.

Plokiahelaoskuste arendamine õiges suunas

„Ootame sellelt projektilt palju,“ nõustus Pierre Marro komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadist, rõhutades, kuivõrd oluline on läheneda plokiahelaoskuste arendamisele ka teisi kujunemisjärgus tehnoloogiaid kaasava mõtteviisiga. CHAISE on plokiahelaga sisse juhatatud paradigmamuutuseks hästi valmistunud. Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) eestvedamisel tegutsev projekti konsortsium koosneb plokiahel- ja hajusraamatutehnoloogiate eestvedajatest Euroopas ja maailmas, sealhulgas tööstuspartneritest (Fujitsu, IOTA, INTRASOFT), valdkondlikest organisatsioonidest ja kogukondadest (nt digivaldkonna VKEde liidu Itaalia liige Italia4Blockchain ja BERCHAIN), samuti usaldusväärsetest plokiahelarakenduste rahvusvahelistest ühendustest (INATBA) jt.

Projekti raames töötatakse välja viis semestrit kestev innovaatiline kutsehariduse ja -õppe programm 11 ELi keeles. Lisaks blokiahel- ja hajusraamatutehnoloogiatele omastele tehnilistele oskustele sisaldab CHAISE’i õppekava ka mittetehnilisi pehmeid oskusi, mida on tarvis tänapäevases töökeskkonnas (probleemide lahendamine, meeskonnatöö ning kliendile ja ettevõtlusele suunatud mõtteviis).

Lisaks koondatakse kogu projekti raames väljatöötatud õppematerjal avatud juurdepääsuga veebikursuseks. Digioskuste ühtseks kirjeldamiseks koostab CHAISE ka esimese plokiahelaspetsialisti ametiprofiili, mis vastab olemasolevatele pädevuste ja kvalifikatsiooniraamistikele (nt e-CF). eCF), et tagada digitaalsete oskuste kirjelduste ühine keel.