• Αν και η Ευρώπη είναι σε θέση για να ηγηθεί του παγκόσμιου αγώνα για το blockchain, η ενδεχόμενη έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων θα μπορούσε να εμποδίσει τη φιλοδοξία αυτή

  • Το νέο έργο CHAISE ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια νέα στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ταλέντων σε blockchain και κατανεμημένες τεχνολογίες καθολικών (DLTs) σε όλόκληρη την Ευρώπη.

  • Το τετραετές έργο θα αναπτύξει ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για blockchain και DLTs, και το πρώτο επαγγελματικό προφίλ "blockchain Specialist"

Βιομηχανία, μεταποίηση, γεωργία, τεχνολογία: Η Ευρώπη βρίσκεται σε ηγετική θέση σε πολλούς τομείς που μπορούν να εφαρμόσουν επιτυχώς blockchain ή άλλες κατανεμημένες τεχνολογίες καθολικού. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη απειλεί να εμποδίσει και να επιβραδύνει την καινοτομία σε αυτήν και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. Για να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυναμική και να «κλείσει το χάσμα», μια κοινοπραξία κορυφαίων ενδιαφερόμενων μερών στην καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων DLT ξεκίνησε το νέο έργο CHAISE για την παροχή «δεξιοτήτων blockchain για την Ευρώπη».

Από τις 18-20 Νοεμβρίου 2020, ξεκίνησε επίσημα η νέα τετραετής πρωτοβουλία με την πρώτη του συνάντηση του έργου. Το CHAISE δεν είναι απλώς ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Σχέδιο. Καθιστώντας υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σχεδίαση την ελλείπουσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δεξιοτήτων Blockchain, «Είναι ένα πραγματικά συγκεκριμένο έργο», δήλωσε ο Pavol Krempasky από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA). Διαβεβαίωσε τους εταίρους για την ισχυρή δέσμευση του οργανισμού του να ενισχύσει την προβολή του CHAISE.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων Blockchain έγινε σωστά

«Περιμένουμε πολλά από αυτό το έργο», συμφώνησε ο Pierre Marro από τη ΓΔ CONNECT της Επιτροπής, τονίζοντας τη σημασία της προσέγγισης της ανάπτυξης δεξιοτήτων blockchain με μια διασυνδεδεμένη νοοτροπία που περιλαμβάνει και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. Το CHAISE έχει τις δυνατότητες για την αλλαγή παραδείγματος που εισάγεται από το blockchain. Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από Ευρωπαίους και παγκόσμιους ηγέτες σε blockchain και DLTs, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εταίρων (Fujitsu, IOTA, INTRASOFT), τομεακών οργανισμών και κοινοτήτων (π.χ. μέλος της Ιταλικής DIGITAL SME Alliance Italia4Blockchain και BERCHAIN), καθώς και τη Διεθνή Ένωση Εμπιστευτικών Εφαρμογών Blockchain (INATBA) και άλλους.

Το έργο θα αναπτύξει πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (προσόντων) 5 εξαμήνων σε 11 γλώσσες της ΕΕ με μια καινοτόμο προσέγγιση. Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες που αφορούν ειδικά το blockchain / DLTs, το πρόγραμμα σπουδών CHAISE θα περιλαμβάνει επίσης μη τεχνικές soft skills για να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες των σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων (επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, πελατοκεντρική και επιχειρηματική νοοτροπία).

Επιπλέον, όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτύχθεί από το έργο θα ενοποιηθεί σε ένα ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα. Τέλος, το CHAISE θα αναπτύξει επίσης το πρώτο επαγγελματικό προφίλ «blockchain Specialist» σύμφωνα με τις υπάρχουσες ικανότητες και τα πλαίσια προσόντων (όπως το eCF) ώστε να εγγυηθεί μια κοινή γλώσσα περιγραφής ψηφιακών δεξιοτήτων. eCF) να εγγυηθεί μια κοινή γλώσσα για περιγραφές ψηφιακών δεξιοτήτων.