• Въпреки че Европа е на добра позиция да води световната блокчейн надпревара, липсата на дигитални умения може да попречи на тази амбиция

  • Новият проект CHAISE има за задача от Европейската комисия да разработи нова стратегия за изграждане на умения, чиято цел ще е да се справи с недостига на качества в технологиите на разпределения регистър (DLT) и блокчейн в цяла Европа.

  • Четиригодишният проект ще разработи сертифицирана програма за обучение по блокчейн и технологии на разпределения регистър, както и първият по рода си професионален профил „специалист по блокчейн“

Промишленост, производство, селско стопанство, технологии: Европа е на водеща позиция в много сектори, които могат успешно да прилагат блокчейн или други технологии на разпределения регистър. В същото време липсата на дигитални умения в цяла Европа заплашва да възпрепятства и забави иновациите в тази и други нововъзникващи технологии. За да противодейства на тази динамика и да „запълни празнината“, консорциум от водещи заинтересовани страни в DLT иновациите и развитието на умения стартира новия проект CHAISE за изграждането на „блокчейн умения за Европа“.

От 18 до 20 ноември 2020 г. новата четиригодишна инициатива беше официално стартирана с първата среща по проекта. CHAISE не е просто поредният европейски проект. Упълномощен от ЕК да изгради липсващата европейска стратегия за блокчейн умения, „Това е наистина специфичен проект“, каза Павол Кремпаски от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Той увери партньорите в силния ангажимент на агенцията към успеха на CHAISE.

Разработването на блокчейн умения направено правилно

„Очакваме много от този проект“, съгласи се Пиер Маро от DG CONNECT, подчертавайки важността да се подходи към развитието на блокчейн уменията с гъвкаво мислене, което да включва и други нововъзникващи технологии. CHAISE е добре оборудван за съществената промяна, предизвикана от блокчейн. Воден от Университета Клод Бернар Лион 1 (UCBL), консорциумът на проекта се състои от европейски и световни лидери в блокчейн и технологиите на разпределения регистър, включително партньори от индустрията (Fujitsu, IOTA, INTRASOFT), секторни организации и общности (напр. Италианският член на DIGITAL SME Alliance Italia4Blockchain и BERCHAIN), както и Международната асоциация на надеждните блокчейн приложения (INATBA) и други.

Проектът ще разработи 5-семестриална, иновативна ПОО програма (квалификация) на 11 езика от ЕС. В допълнение към техническите умения, специфични за блокчейн / технологиите на разпределения регистър, учебната програма CHAISE ще включва и нетехнически „меки“ умения, за да отговори на специфичните нужди на съвременната работна среда (решаване на проблеми, работа в екип, както и ориентиран към клиента и предприемачески начин на мислене).

Освен това всички учебни материали, разработени по проекта, ще бъдат обединени в отворен онлайн курс. И накрая, CHAISE ще разработи и първия по рода си професионален профил „специалист по блокчейн“ в съответствие със съществуващите компетенции и квалификационни рамки (като eCF), за да се гарантира общ език за описания на цифрови умения.