Podpišite Izjavo o podpori CHAISE

Združenje Blockchain Skills for Europe (CHAISE) vabi organizacije, da podprejo cilje in rezultate projekta s pomočjo Izjave o podpori.


Kakšen je namen Izjave o podpori?

Trenutna Izjava o podpori poziva deležnike v blokovnih verigah po vsej Evropi, kot so IT podjetja, predstavniki sektorja, akterji politike, socialni partnerji, organizacije standardizacije, nacionalne agencije za kvalifikacije, institucije za poklicno izobraževanje in visoko šolstvo, mentorji, in strokovnjaki s področja, da:

 • priznajo nastajajoče poklicne profile na področju blokovnih verig in določene zahteve po veščinah in znanju ter
 • prispevajo k napredku ciljev projekta za krepitev izobraževanja na področju digitalnih kompetenc, ki temelji na načelih skupnega interesa, recipročnosti in dopolnjevanja.

Poklicni profili blokovnih verig, določeni s strani CHAISE

CHAISE je izvedel celovito in inovativno analizo za določitev področja blokovnih verig in opredelitev zahtev po veščinah, ponudbe in neskladja. Ta analiza je pokazala pojav treh novih vlog (profilov) na evropskem področju blokovnih verig: Razvijalec blokovnih verig, Arhitekt blokovnih verig in Vodja blokovnih verig. Razvijalec Blokovnih Verig, Arhitekt Blokovnih Verig, in Upravljalec Blokovnih Verig.

Razvijalec blokovnih verig kodira te aplikacije in se ukvarja s reševanjem težav na mikro ravni. Delovna vloga zahteva splošne veščine razvoja programske opreme s poudarkom na veščinah razvoja tehnologije in aplikacij blokovnih verig, operativnih poslovnih veščinah in vseh veščinah ki bodo potrebne v prihodnosti, zlasti avtonomnega dela.

Ključne veščine

 • Prepoznati področja uporabe blokovnih verig
 • Prepoznati tveganja blokovnih verig in kriptovalut
 • Pojasniti posledice tehnologije in upravljanja blokovnih verig
 • Prepoznati inovacijske priložnosti, omogočene s tehnologijo blokovnih verig
 • Pojasniti upravljanje identitete in nadzor dostopa na podlagi blokovnih verig
 • Pojasniti načela arhitekture sistema evidence razpršenih tehnologij
 • Oceniti arhitekture blokovnih verig
 • Inovirati arhitekture blokovnih verig
 • Analizirati decentralizirane aplikacije
 • Uvesti pametne pogodbe

Ključno znanje

 • Koncepti in komponente blokovnih verig
 • Aplikacije blokovnih verig
 • Zgodovina blokovnih verig
 • Pravno okolje izdelkov in storitev na podlagi blokovnih verig
 • Terminologija blokovnih verig
 • Načela varnosti aplikacij blokovnih verig
 • Poslovni modeli na podlagi blokovnih verig
 • Področja uporabe blokovnih verig
 • Načela varnosti informacij in podatkov
 • Ranljivosti v tehnologijah razpršenih evidenc
 • Upravljanje digitalne identitete
 • Decentralizirani identifikatorji (DiD)
 • Postopek načrtovanja za sisteme na podlagi blokovnih verig
 • Vzorci oblikovanja blokovnih verig
 • Protokoli soglasja tehnologij razpršenih evidenc
 • Jezik programiranja pametnih pogodb
 • Teorija iger
 • Teorija iger za blokovne verige

Arhitekt blokovnih verig oblikuje večnivojsko arhitekturo velikega sistema blokovnih verig in krajine programske opreme ter zagotavlja koherenco vseh vidikov projekta kot integriranega sistema. Poleg tega arhitekt blokovnih verig zagotavlja splošno tehnično kakovost aplikacije. Delovna vloga zahteva močno mikro in makro perspektivo. Močno je osredotočena na razvoj kreativnih projektov pri oblikovanju izdelkov in primerov uporabe, vključno z zasnovo in oblikovanjem rešitev blokovnih verig. Arhitekt blokovnih verig je primerljiv z vlogo arhitekta rešitev. So arhitekti informacijskih in komunikacijskih tehnologij, specializirani za rešitve na podlagi blokovnih verig. Oblikujejo večnivojsko arhitekturo velikega sistema in krajine programske opreme ter zagotavljajo koherenco vseh vidikov projekta kot integriranega sistema. Poleg tega arhitekt blokovnih verig zagotavlja splošno tehnično kakovost aplikacije.

Ključne veščine

 • Prepoznati področja uporabe blokovnih verig
 • Prepoznati tveganja blokovnih verig in kriptovalut
 • Pojasniti posledice tehnologije in upravljanja blokovnih verig
 • Prepoznati inovacijske priložnosti, omogočene s tehnologijo blokovnih verig
 • Pojasniti upravljanje identitete in nadzor dostopa na podlagi blokovnih verig
 • Pojasniti načela arhitekture sistema evidence razpršenih tehnologij
 • Oceniti arhitekture blokovnih verig
 • Inovirati arhitekture blokovnih verig
 • Implementirati kriptografske konstrukcije
 • Analizirati primere uporabe blokovnih verig
 • Uvesti blokovne verige v aplikacijo

Ključno znanje

 • Koncepti in komponente blokovnih verig
 • Aplikacije blokovnih verig
 • Zgodovina blokovnih verig
 • Pravno okolje izdelkov in storitev na podlagi blokovnih verig
 • Terminologija blokovnih verig
 • Načela varnosti aplikacij blokovnih verig
 • Poslovni modeli na podlagi blokovnih verig
 • Področja uporabe blokovnih verig
 • Načela varnosti informacij in podatkov
 • Ranljivosti v tehnologijah razpršenih evidenc
 • Upravljanje digitalne identitete
 • Decentralizirani identifikatorji (DiD)
 • Postopek načrtovanja za sisteme na podlagi blokovnih verig
 • Vzorci oblikovanja blokovnih verig
 • Protokoli soglasja tehnologij razpršenih evidenc
 • Sheme podpisov blokovnih verig
 • Uporaba konceptov blokovnih verig

Upravitelj blokovnih verig vodi skupine razvijalcev in arhitektov. Upravitelj blokovnih verig spremlja napredek implementacije in vzdržuje tesno sodelovanje z vodji poslovanja ali strokovnjaki za marketing, da ugotovi tržne zahteve za nove sisteme in aplikacije blokovnih verig. Ta vloga nadzira kakovost procesa, da se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo svoje tehnične in poslovne cilje, vključno z etično refleksijo možnih področij uporabe tehnologije. Vključuje komuniciranje z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so vodje oddelkov in strokovnjaki za marketing. Poleg tega mora ta vloga spremljati kakovost procesa, da se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo svoje tehnične in poslovne cilje, ter komunicirati z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so vodje oddelkov in strokovnjaki za marketing.

Ključne veščine

 • Prepoznati področja uporabe blokovnih verig
 • Prepoznati tveganja blokovnih verig in kriptovalut
 • Pojasniti posledice tehnologije in upravljanja blokovnih verig
 • Prepoznati inovacijske priložnosti, omogočene s tehnologijo blokovnih verig
 • Pojasniti upravljanje identitete in nadzor dostopa na podlagi blokovnih verig
 • Pojasniti načela arhitekture sistema evidence razpršenih tehnologij
 • Oceniti arhitekture blokovnih verig
 • Inovirati arhitekture blokovnih verig
 • Implementirati kriptografske konstrukcije
 • Analizirati primere uporabe blokovnih verig
 • Uvesti blokovne verige v aplikacijo

Ključno znanje

 • Koncepti in komponente blokovnih verig
 • Aplikacije blokovnih verig
 • Zgodovina blokovnih verig
 • Pravno okolje izdelkov in storitev na podlagi blokovnih verig
 • Terminologija blokovnih verig
 • Načela varnosti aplikacij blokovnih verig
 • Poslovni modeli na podlagi blokovnih verig
 • Področja uporabe blokovnih verig
 • Načela varnosti informacij in podatkov
 • Ranljivosti v tehnologijah razpršenih evidenc
 • Upravljanje digitalne identitete
 • Decentralizirani identifikatorji (DiD)
 • Postopek načrtovanja za sisteme na podlagi blokovnih verig
 • Vzorci oblikovanja blokovnih verig
 • Protokoli soglasja tehnologij razpršenih evidenc
 • Sheme podpisov blokovnih verig
 • Uporaba konceptov blokovnih verig

Program usposabljanja CHAISE

Partnerstvo CHAISE je oblikovalo program usposabljanja (poklicno in strokovno izobraževanje) za odpravo vrzeli v ponudbi in kakovosti obstoječih formalnih in neformalnih izobraževanj za nastajajoče vloge na področju blokovnih verig. Poleg tega program obravnava naraščajoče potrebe trga dela in zahteve po veščinah, ki izhajajo iz vse večje uporabe primerov uporabe blokovnih verig v vseh gospodarskih sektorjih.

Program usposabjanja CHAISE obsega module, ki so skupni trem vlogam na področju blokovnih verig (razvijalec, arhitekt in vodja) v prvem letu izobraževanja, ter specializirane učne poti za vsakega od njih po drugem letu izobraževanja. Program traja 5 semesterjev in ustreza ravni EQF 5.

Več izvedite v Izjavi o podpori!

Prenesite Izjavo o podpori

Prepoznajte rezultate CHAISE in izrazite svojo podporo!

S priznavanjem rezultatov prispevate k zagotavljanju jasnega opisa različnih vlog na področju blokovnih verig in možnih izobraževalnih pristopov, ki bodo prenosljivi med različnimi državami in trgi ter s tem prispevali k skupnemu prizadevanju za izpolnitev naraščajočih potreb na področju blokovnih verig.

Izpolnite spodnji obrazec!

Izjava o podpori