Sign the CHAISE Statement of Support

The Blockchain Skills for Europe Alliance (CHAISE) invites organisations to support the project goals and outcomes via a Statement of Support.


What is the purpose of the Statement of Support?

The current Statement of Support calls on Blockchain stakeholders from across Europe, such as IT companies, sector representatives, policy actors, social partners, standardization organisations, national qualification agencies, VET and HE institutions, trainers/mentors, and field experts to:

 • acknowledge the emerging occupational profiles in the Blockchain field and the defined skills and knowledge requirements, and
 • contribute to the advancement of the project’s objectives to reinforce education in digital competences, based on the principles of common interest, reciprocity, and complementarity.

The Blockchain Occupational Profiles defined by CHAISE

CHAISE implemented a comprehensive and novel analysis to demarcate the Blockchain sector, and define Blockchain skills requirements, supply, and mismatches. This analysis showed the emergence of three new roles (profiles) in the European Blockchain field: PLOKIAHELA ARENDAJA, PLOKIAHELA ARHITEKT, and PLOKIAHELA JUHT.

Plokiahela arendaja kodeerib plokiahela rakendusi ja hoolitseb probleemide lahendamise eest mikrotasandil. Selles ametis on vaja üldisi tarkvaraarendamise oskusi, kusjuures suurt rõhku pannakse plokiahela tehnoloogia ja rakenduste arendamise oskustele, ettevõtlusoskustele ja kõigile valdkonnaülestele tulevikuoskustele, eelkõige enesejuhtimisele.

Essential skills

 • Recognize blockchain application areas
 • Recognize blockchain and cryptocurrency risks
 • Explain implications of blockchain technology and governance
 • Identify innovation opportunities enabled by blockchain technology
 • Explain blockchain-based identity management and access control
 • Explain principles of DLT system architecture
 • Evaluate blockchain architectures
 • Innovate blockchain architectures
 • Analyze decentralized applications
 • Implement smart contracts

Essential knowledge

 • Blockchain concepts and components
 • Blockchain applications
 • Blockchain history
 • Legal environment of blockchain-based products and services
 • Blockchain terminology
 • Blockchain application security principles
 • Blockchain-based business models
 • Blockchain application areas
 • Information and data security principles
 • Vulnerabilities in distributed ledger technologies
 • Digital identity management
 • Decentralized identifiers (DiD)
 • Design process for blockchain-based systems
 • Blockchain design patterns
 • DLT consensus protocols
 • Smart contract programming language
 • Game theory
 • Game theory for blockchain

Plokiahela arhitekt kavandab suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagab projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidususe. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduse üldise tehnilise kvaliteedi. Tema töö eeldab tugevat mikro- ja makrotasandi tunnetust. See keskendub eelkõige loominguliste projektide arendamisele toodete ja kasutusmallide kujundamisel, sealhulgas plokiahela lahenduste kontseptsiooni ja ülesehituse loomisele. Plokiahela arhitekti roll on võrreldav lahenduse arhitekti rolliga. Ta on IKT-süsteemide arhitekt, kes on spetsialiseerunud plokiahelapõhistele lahendustele. Tema ülesandeks on kavandada suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagada projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidusus. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduste üldise tehnilise kvaliteedi.

Essential skills

 • Recognize blockchain application areas
 • Recognize blockchain and cryptocurrency risks
 • Explain implications of blockchain technology and governance
 • Identify innovation opportunities enabled by blockchain technology
 • Explain blockchain-based identity managment and access control
 • Explain principles of DLT system architecture
 • evaluate blockchain architectures
 • Innovate blockchain architectures
 • Implement cryptographic constructs
 • Analyse blockchain use cases
 • Introduce blockchain in an application

Essential knowledge

 • Blockchain concepts and components
 • Blockchain application
 • Blockchain history
 • Legal environment of blockchain-based products and services
 • Blockchain terminology
 • Blockchain application security principles
 • Blockchain-based business models
 • Blockchain application areas
 • Information and data security principles
 • Vulnerabilities in distributed ledger technologies
 • Digital identity management
 • Decentralized identifiers (DiD)
 • Design process for blockchain-based systems
 • Blockchain design patterns
 • DLT consensus protocols
 • Blockchain signature schemes
 • Blockchain concept application

Plokiahela juht juhib arendajate ja arhitektide töörühmi. Plokiahela juht jälgib rakendamise edenemist ja teeb tihedat koostööd ärijuhtide või turundusspetsialistidega, et teha kindlaks turunõuded uutele plokiahela süsteemidele ja rakendustele. Plokiahela juht jälgib protsessi kvaliteeti, millega tagatakse toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, tutvustades muu hulgas tehnoloogia võimalike rakendusvaldkondade eetilisust. Tema töö hõlmab suhtlemist teiste sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega. Lisaks peab juht jälgima protsessi kvaliteeti, et tagada toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, ning suhtlema muude sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega.

Essential skills

 • Recognize blockchain application areas
 • Recognize blockchain and cryptocurrency risks
 • Explain implications of blockchain technology and governance
 • Identify innovation opportunities enabled by blockchain technology
 • Explain blockchain-based identity managment and access control
 • Explain principles of DLT system architecture
 • evaluate blockchain architectures
 • Innovate blockchain architectures
 • Implement cryptographic constructs
 • Analyse blockchain use cases
 • Introduce blockchain in an application

Essential knowledge

 • Blockchain concepts and components
 • Blockchain application
 • Blockchain history
 • Legal environment of blockchain-based products and services
 • Blockchain terminology
 • Blockchain application security principles
 • Blockchain-based business models
 • Blockchain application areas
 • Information and data security principles
 • Vulnerabilities in distributed ledger technologies
 • Digital identity management
 • Decentralized identifiers (DiD)
 • Design process for blockchain-based systems
 • Blockchain design patterns
 • DLT consensus protocols
 • Blockchain signature schemes
 • Blockchain concept application

The CHAISE Blockchain VET Programme

The CHAISE partnership has designed a VET curriculum to fill in the gap in the supply and quality of existing formal and non-formal training for the emerging blockchain roles. Further, the curriculum addresses the evolving labour market needs and skills requirements, resulting from the increasing adoption of blockchain use cases across all economic sectors.

The CHAISE VET curriculum comprises modules that are common to the three blockchain roles (Developer, Architect and Manager) in the first year of education, and specialisation learning pathways for each of them after the second year of education. The programme has a 5-semester duration and corresponds to EQF 5.

Learn more in the Statement of Support!

Download the Statement of Support

Recognise the CHAISE results and indicate your support!

By recognizing the results, you are contributing to providing clearer description of the different blockchain roles and possible educational approach which will be transferable among various countries and markets, thus contributing to a joint effort to fulfil the growing needs of the blockchain sector.

Fill in the form below!

Statement of Support