Primele rezultate ale activității de cercetare aflată în derulare în cadrul proiectului CHAISE au fost publicate într-un raport, „Studiul privind caracteristicile pieței muncii din sectorul Blockchain”

Acest studiu vizează definirea dimensiunii și caracteristicilor pieței muncii din sectorul blockchain. Este rezultatul mai multor luni de cercetare, inclusiv colectarea și analiza datelor din bazele de date statistice oficiale, a rapoartelor relevante și a ofertelor de locuri de muncă din sectorul blockchain. Au fost obținute informații suplimentare și lacunele au fost acoperite prin discuțiile online în cadrul Focus Group, pentru a rafina în continuare descrierea pieței de blockchain și a identifica surse de date relevante suplimentare.

Rezultatele cercetării sunt prezentate în acest studiu, împărțite în trei secțiuni:

  • O prezentare generală a ecosistemului blockchain și a pieței la nivelul UE și în diferite țări ale UE,inclusiv o analiză sectorială și industrială, dimensiunea pieței industriilor identificate, precum și o imagine de ansamblu a strategiilor și reglementărilor naționale legate de blockchain
  • O analiză a pieței muncii din sectorul blockchain,care descrie principalele ocupații legate de blockchain solicitate în prezent.
  • O descriere a caracteristicilor forței de muncă din sectorul blockchain,inclusiv informații noi, obținute dintr-o analiză a peste 300 de oferte de locuri de muncă din sectorul blockchain în Europa! Această analiză a permis definirea celor mai comune caracteristici ale forței de muncă blockchain, și anume tipul de angajare, tipul contractului, sexul, vârsta, nivelul de educație și experiență, nivelul salariului.

Acest studiu privind caracteristicile pieței muncii Blockchain este primul dintr-o serie de rapoarte care prezintă concluziile activităților de cercetare din cadrul proiectului CHAISE. Puteți găsi o prezentare generală a viitoarelor publicații CHAISE, precum și data de publicare prevăzută a acestora, accesând butonul de mai jos. Rămâneți la curent cu următoarele rapoarte!

CHAISE publications