CHAISE’i projekti raames valminud uuringu esimesed tulemused on avaldatud aruandes „Plokiahela tööturu omadusi käsitlev uuring”.

Selle uuringu eesmärk on selgitada välja blokiahela tööturu suurus ja omadused. See on mitu kuud väldanud uurimustöö tulemus, mille käigus koguti ja analüüsiti ametlike statistiliste andmebaaside andmeid, asjakohased aruandeid ja blokiahela valdkonnas avaldatud tööpakkumisi. Lisaks koguti teadmisi ja täideti lünki veel teadmata asjaolude kohta sihtrühmas toimunud veebipõhiste arutelude kaudu, et saada veelgi täpsem ülevaade blokiahela tööturust ja teha kindlaks täiendavad valdkonnaga seotud andmeallikad.

Selle töö tulemused on esitatud uuringus, mis jaguneb kolmeks osaks:

  • ülevaade blokiahela ökosüsteemist ja turust ELi tasandil ning erinevates ELi riikides, sealhulgas sektori ja tööstuse analüüs, kindlaks tehtud ettevõtete turu suurus, samuti ülevaade riiklikest blokiahelaga seotud strateegiatest ja eeskirjadest;
  • blokiahela tööturu analüüs, milles kirjeldatakse olulisemaid blokiahelaga seotud ameteid, mille järgi on praegu nõudlus;
  • blokiahela tööjõu omaduste kirjeldus,sealhulgas täiesti uued teadmised, mis on saadud analüüsides rohkem kui 300 blokiahelaga seotud tööpakkumist Euroopas! Sellise analüüsiga oli võimalik kindlaks teha blokiahela tööjõudu kõige enam iseloomustavad omadused, näiteks töötamise viis, lepingu liik, sugu, vanus, haridustase, kogemused ja palgatase.

See blokiahela tööturu omadusi käsitlev uuring on esimene aruannete seeriast, milles tutvustatakse CHAISE’i uurimistegevuse tulemusi. Ülevaate saamiseks tulevikus ilmuvatest CHAISE’i väljaannetest ja nende avaldamiskuupäevadest, klõpsake allpool olevat nuppu. Olge valmis järgmisteks aruanneteks!

CHAISE’I VÄLJAANDED