Prvi rezultati, ki izhajajo iz tekočih raziskovalnih dejavnostih projekta CHAISE, so bili objavljeni v poročilu, "Študija o značilnostih trga dela tehnologije blokovnih verig".

Cilj te študije je opredeliti velikost in značilnosti trga dela tehnologije blokovnih verig. Je rezultat večmesečnih namiznih raziskav, vključno z zbiranjem in analizo podatkov iz uradnih statističnih baz podatkov, ustreznih poročil in ponudb delovnih mest na področju tehnologije blokovnih verig. Dodatna spoznanja in vrzeli so bile zapolnjene s spletnimi razpravami fokusnih skupin, s ciljem podrobnejše izpopolnitve opisa trga dela tehnologije blokovnih verig in opredelitve dodatnih ustreznih virov podatkov.

Ugotovitve raziskave so predstavljene v študiji, razdeljene na tri sklope:

  • Pregled ekosistema in trga dela tehnologije blokovnih verig na ravni EU in v različnih državah EU, vključno s sektorsko in industrijsko analizo, velikostjo trga opredeljenih industrij ter pregled nacionalnih strategij in predpisov, povezanih s tehnologijo blokovnih verig.
  • Analiza trga dela tehnologije blokovnih verig, ki prikazuje glavne zaposlitve, povezane z tehnologijo blokovnih verig, po katerih trenutno obstaja povpraševanje.
  • Opis glavnih značilnosti delovne sile na področju tehnologije blokovnih verig, vključno s povsem novimi vpogledi, pridobljenimi z analizo več kot 300 ponudb za delovna mesta na področju tehnologije blokovnih verig v Evropi! Ta analiza je opredelitev glavnih značilnosti delovne sile na področju tehnologije blokovnih verig: vrsto zaposlitve, vrsto pogodbe, spol, starost, stopnjo izobrazbe in izkušnje in raven plače.

Ta študija o značilnostih trga dela tehnologije blokovnih verig predstavlja prvo v seriji poročil, ki predstavljajo ugotovitve raziskovalnih dejavnosti projekta CHAISE. Pregled prihodnjih objav in predvidenih datumov objav najdete s klikom na spodnji gumb. Spremljajte naše naslednje objave!

C H A I S E O B J A V E