Първите резултати произтичащи от продължаващата изследователска дейност на проекта CHAISE бяха публикувани в „Проучване относно пазара на работна ръка в блокчейн сферата“

Проучването си поставя за цел да дефинира размера и характеристиките на пазара на работна ръка в блокчейн сферата. То е резултат на няколко месеца документални изследвания, включително събиране и анализ на официални статистически данни, преглед на сходни доклади и обяви за работа в блокчейн сферата. Допълнителна информация беше получена чрез онлайн фокус групи, използвани за да се усъвършенства описанието на блокчейн пазара и да се идентифицират повече източници на данни.

Резултатите от изследването са представени в проучването, разделени на три части:

  • Преглед на блокчейн екосистемите и пазари на ниво ЕС, както и в различни държави от ЕС,включително анализ на сектора и индустрията, размера на пазара в идентифицираните индустрии, както и преглед на националните стратегии и регулации свързани с блокчейн сферата.
  • Анализ на пазара на работна ръка в блокчейн сферата,който показва основните търсени в момента окупации, свързани с блокчейн.
  • Описание на свойствата на работна сила в блокчейн сферата,който включва нови данни след анализ на повече от 300 обяви за работа свързани с блокчейн в Европа! Този анализ ни позволи да дефинираме характеристиките на блокчейн работната сила, като тип на заетост, тип на договора, пол, възраст, ниво на образование и опит, ниво на заплащане.

Това проучване на характеристиките на пазара на работна ръка в блокчейн сферата е първото в серия от доклади, които ще представят изследователската дейност на CHAISE. Можете да намерите обобщение на предстоящите CHAISE публикации, както и тяхната предвидена дата на публикуване, натискайки долния линк. Очаквайте следващите публикации!

CHAISE ПУБЛИКАЦИИ