De eerste resultaten die voortvloeien uit de lopende onderzoeksactiviteiten van het CHAISE-project zijn gepubliceerd in een verslag, de "Study on Blockchain labour market characteristics".

Deze studie heeft tot doel de omvang en de kenmerken van de blockchain-arbeidsmarkt te bepalen. Het is het resultaat van enkele maanden deskresearch, inclusief het verzamelen en analyseren van gegevens uit officiële statistische databases, van relevante rapporten en van blockchainvacatures. Aanvullende inzichten werden verkregen en leemten werden opgevuld via online focusgroepdiscussies, om de beschrijving van de blockchain-markt verder te verfijnen en aanvullende relevante gegevensbronnen te identificeren.

De resultaten van het onderzoek zijn in de studie in drie blokken onderverdeeld:

  • Een overzicht van het blockchain-ecosysteem en de blockchain-markt op EU-niveau en in verschillende EU-landen, met inbegrip van een sector- en industrieanalyse, de marktomvang van de geïdentificeerde industrieën, alsmede een overzicht van nationale blockchain-gerelateerde strategieën en regelgeving.
  • Een blockchain-arbeidsmarktanalyse, die de belangrijkste blockchain-gerelateerde beroepen weergeeft waar momenteel vraag naar is.
  • Een beschrijving van de kenmerken van blockchain-werknemers, inclusief gloednieuwe inzichten die zijn verkregen uit een analyse van meer dan 300 blockchainvacatures in Europa! Deze analyse maakte het mogelijk om de meest voorkomende kenmerken van het blockchain-personeelsbestand te definiëren, namelijk soort werk, soort contract, geslacht, leeftijd, niveau van onderwijs en ervaring, hoogte van het loon.

Deze studie over Blockchain-arbeidsmarktkenmerken is het eerste van een reeks rapporten waarin de bevindingen van de CHAISE-onderzoeksactiviteiten worden gepresenteerd. Een overzicht van de komende CHAISE-publicaties en hun geplande publicatiedatum vindt u door op onderstaande knop te klikken. Blijf op de hoogte van de volgende rapporten!

CHAISE publications