Liituge CHAISE liiduga

Euroopa Plokiahela Oskuste Liit (CHAISE) kutsub osalema CHAISE’i töös ja panustama sellesse assotsieerunud partnerina. See eristaatus annab võimaluse osaleda mitmesugustes projekti ettevõtmistes ja luua CHAISE’iga pikaajalised koostöösuhted.


Kellest võib saada CHAISE’i assotsieerunud partner?

CHAISE’i eesmärk on pakkuda üksikisikutele nende kogemustele ja vajadustele vastavat koolitust, mis võimaldaks neil asuda tööle plokiahelaspetsialistidena, kelle järele on nõudlus kõikjal Euroopas ülisuur. Kui see on kooskõlas teie organisatsiooni kultuuri, eesmärkide ja tegevusega, oleks meil hea meel tervitada teid meie liidu partnerina!

CHAISE tegeleb pühendunult plokiahelatööstuse tänaste ja homsete vajaduste ja probleemidega. Teeme tihedat koostööd valdkonna ekspertide ja institutsioonidega, et aidata likvideerida vajakajäämisi digioskustes, pakkudes vajadustele vastavaid koolitusvõimalusi. Ühtlasi pakume partneritele pidevat tuge, millega tagame neile juurdepääsu ajakohastele andmetele ja ressurssidele, et nad suudaksid selles kiiresti arenevas valdkonnas ajaga sammu pidada.

Oleme kaasav organisatsioon ja avatud partnerlussuheteks mis tahes suuruses avalik- ja eraõiguslike organisatsioonide, igat tüüpi haridus- või koolitusteenuse osutajate, akrediteerimis- ja sertifitseerimisteenuse osutajate, tööturu osapoolte, kaubanduskodade ja muude ühendustega. Oleme alati valmis oma silmaringi laiendama ja uusi suhteid looma.

Kui vajate lisateavet, võtke ühendust meie kontaktlehe kaudu! contact page!

Miks hakata CHAISE’i assotsieerunud partneriks?

CHAISE teeb omalt poolt kõik, et pakkuda meie assotsieerunud partneritele sisukat, tulutoovat, koostöist ja vastastikku kasulikku kogemust.

Meie meeskond teeb koostööd tööstuse, hariduse ja koolituse, poliitika ja muude oluliste valdkondade spetsialistidega, et arendada plokiahelapädevusi ning algatada koolitusi, mis valmistavad ette plokiahelaspetsialiste, kelle järele on ülisuur nõudlus.

Meil on mitmeid tegevussuundi, milles organisatsioon saavad osaleda ja enda jaoks midagi kasulikku leida. Võite valida, kas panustada otseselt CHAISE ettevõtmistesse, pakkudes oma aega ja teadmisi meie väljundite hindamiseks või aidata otseselt kaasa meie tegevuse edendamisele. Koostöö meiega võib võtta erinevaid vorme ja meie oleme alati valmis uusi võimalusi kaaluma. Järgnevalt ülevaade sellest, mida me saame pakkuda:

 • Regulaarsed teavitused projekti edenemise kohta ja osalemine regulaarsetel veebipõhistel kohtumistel teiste assotsieerunud partneritega
 • Võimalus osaleda ainult assotsieerunud partneritele ettenähtud regulaarsetel virtuaalsetel kohtumisüritustel.
 • Eksklusiivne võimalus tutvustada oma organisatsiooni tööd CHAISE'i veebisaidil avaldatud arvamusartiklis. Vorm on paindlik, kuid CHAISE peab selle heaks kiitma.
 • Võimalus osaleda CHAISE’i tegevussuundades ja avaldada oma seisukohti.
 • Opportunity to access first-hand information and knowledge produced by CHAISE before public release;
 • Nimetamine assotsieerunud partneriks koos logo lisamisega CHAISE'i veebisaidile.
 • Juurdepääs CHAISE’i meediakomplektile, et reklaamida liitu.
 • Võimalus osaleda CHAISE'i ürituste ettevalmistamises, kui teie organisatsiooni esindaja osaleb selles. your organisation representative will be participating in.

Don`t you have an EU scope?
You can become a CHAISE project Observer, staying connected with CHAISE will provide you with insights into our initiatives, developments, and opportunities for future collaboration.

Eri tasandid

If your organisation does not have a European scope, you can become a CHAISE Observer. This will enable you to receive first-hand updates directly from the project and stay abreast of our latest initiatives.

Täiustatud pakett (alates 50 tundi aastas)

 • CHAISE'i projekti tutvustamine oma organisatsiooni veebisaidil.
 • CHAISE’i sotsiaalmeediakontode jälgimine ja nende sisuga tegelemine.
 • Ühe arvamusartikli kirjutamine CHAISE'i blogi jaoks.
 • Ühe kaastöö saatmine CHAISE’i plokiahela oskuste kogukonnale (nt artiklid, seisukohavõtud, sotsiaalmeediapostitused).
 • Teabe jagamine CHAISE'i saavutuste ja väljundite kohta oma organisatsiooni kanalite kaudu.
 • Toetada toetusavaldust CHAISE projektis määratletud plokiahela ametialaste nõuete ja CHAISE kutsehariduse õppekava õpiväljundite üleeuroopaliseks tunnustamiseks
 • Osalemine regulaarselt toimuvatel CHAISE’i assotsieerunud partnerite virtuaalsetel kohtumisüritustel.
 • Ühe CHAISE’i projekti edendava ürituse (kaas)korraldamine.
 • Panustamine otsese kaastöö vormis (vähemalt) ühte järgmistest tegevusvaldkondadest:

1. Panustamine Euroopa kutsehariduse õppekavade kujundamisse ja läbivaatamisse, et toetada plokiahela kutseoskusi ja koolitada selle valdkonna spetsialiste*.
2. Akrediteerimis- ja sertifitseerimisraamistike kavandamine.
3. CHAISE’i haridus- ja koolitusprogrammide või -materjalide katsetamine,
4. ELi liikuvusprogrammi raamistiku määratlemine seoses plokiahela erialaõppe ja kvalifikatsiooni tunnustamisega.
5. Osalemine CHAISE’i riiklikes ja/või Euroopa eksperdirühmades, mis vaatavad igal aastal läbi CHAISE’i strateegia.
6. Ühe CHAISE’i projekti edendava ürituse (kaas)korraldamine.

 

* Assotsieerunud partnerid võiksid anda tagasisidet, kuidas õppekavasid nende riigis kõige paremini rakendada.

Standardpakett (kuni 50 tundi aastas)

 • CHAISE'i projekti tutvustamine oma organisatsiooni veebisaidil.
 • CHAISE’i sotsiaalmeediakontode jälgimine ja nende sisuga tegelemine.
 • Ühe kaastöö saatmine CHAISE’i plokiahela oskuste kogukonnale (nt artiklid, seisukohavõtud, sotsiaalmeediapostitused).
 • Osalemine regulaarselt toimuvatel CHAISE’i assotsieerunud partnerite virtuaalsetel kohtumisüritustel.
 • Ühe arvamusartikli kirjutamine CHAISE'i blogi jaoks.
 • Teabe jagamine CHAISE'i saavutuste ja väljundite kohta oma organisatsiooni kanalite kaudu.
 • Toetada toetusavaldust CHAISE projektis määratletud plokiahela ametialaste nõuete ja CHAISE kutsehariduse õppekava õpiväljundite üleeuroopaliseks tunnustamiseks
 • Panustamine tagasiside vormis (vähemalt) ühte järgmistest tegevusvaldkondadest:

1. Panustamine Euroopa kutsehariduse õppekavade kujundamisse ja läbivaatamisse, et toetada plokiahela kutseoskusi ja koolitada selle valdkonna spetsialiste*.
2. Akrediteerimis- ja sertifitseerimisraamistike kavandamine.
3. CHAISE’i haridus- ja koolitusprogrammide või -materjalide katsetamine,
4. ELi liikuvusprogrammi raamistiku määratlemine seoses plokiahela erialaõppe ja kvalifikatsiooni tunnustamisega.
5. Osalemine CHAISE’i riiklikes ja/või Euroopa eksperdirühmades, mis vaatavad igal aastal läbi CHAISE’i strateegia.
6. Ühe CHAISE’i projekti edendava ürituse (kaas)korraldamine.
7. ühe ürituse (kaas)korraldamine CHAISE projekti edendamiseks.

 

* Assotsieerunud partnerid võiksid anda tagasisidet, kuidas õppekavasid nende riigis kõige paremini rakendada.

Kuidas saada CHAISE’i assotsieerunud partneriks?

You can become a CHAISE associated Partner, by expressing your interest, on behalf of your organisation, via our online form below and by agreeing with our Memorandum of Cooperation (MoC).

Vajaduse korral võtame teiega ühendust, et kinnitada ja arutada üksikasjalikumalt teie panust assotsieerunud partnerina.

Assotsieerunud partneriks saamiseks peavad taotlejad täitma veebivormi. Pärast taotluse esitamist saadetakse taotlejatele automaatne kinnitus selle kättesaamise kohta. CHAISE’i konsortsium vaatab taotluse läbi ja võtab taotlejaga ühendust lähinädalate jooksul.

LAE ALLA KOOSTÖÖMEMORANDUM

CHAISE Associated Partner/Observer Online Form