Teadmiste omandamine plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate vallas

CHAISE on loonud Thinkifici avatud e-kursuste platvormil kättesaadava veebikursuse, mille eesmärk on vähendada vajakajäämisi plokiahela oskuste vallas.


CHAISE’i plokiahela oskusi arendav veebikursus

Sellel tipptasemel digikursusel olge valmis avama interaktiivsete õppematerjalide varalaegast, sealhulgas kuulama haaravaid videoloenguid, käsitlema elulisi juhtumianalüüse, tutvuma küsimuste ja vastustega ning vastama valikvastustega küsimustele, mis on mõeldud teie plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate alaste teadmiste kinnistamiseks. Oma ala ekspertide juhendamisel omandate väärtuslikke teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis eristavad teid teistest. Kursus on kohandatud selliselt, et see vastaks kõigi tasemete õppijatele, olenemata sellest, kas olete algaja või kogenud spetsialist. Meie intuitiivsel õppeplatvormil saab sujuvalt navigeerida, et õppida omas tempos ja pöörduda vajadusel tagasi võtmeteemade juurde.

Kursusest

💲Tasuta

📄 364 õppetundi

▶️ 32,5 tundi videomaterjali

3️⃣ Kolm spetsialiseerumissuunda

Struktuur

CHAISE’i kursus koosneb 12 õppemoodulist. Pärast iga mooduli läbimist esitatakse teile küsimustik, millele peate vastama. Kui olete küsimustiku täitnud, tunnustatakse teie saavutust „aumärgiga".

Spetsialiseerumissuunad

Plokiahela oskuste vajadusi ja nõudlust analüüsides tuvastas CHAISE plokiahela sektoris kolm ametiprofiili, mille järele on suur nõudlus: plokiahela arendaja, plokiahela arhitekt ja plokiahela juht. Selleks, et pakkuda iga profiili jaoks vajalikke oskusi ja teadmisi, koostati CHAISE’i veebikursus kõigi kolme profiili jaoks ühistest moodulitest (moodulid 1–4) ja iga profiili jaoks ettenähtud spetsialiseerumist võimaldavast õppekavast.

Plokiahela arendaja kodeerib plokiahela rakendusi ja hoolitseb probleemide lahendamise eest mikrotasandil. Selles ametis on vaja üldisi tarkvaraarendamise oskusi, kusjuures suurt rõhku pannakse plokiahela tehnoloogia ja rakenduste arendamise oskustele, ettevõtlusoskustele ja kõigile valdkonnaülestele tulevikuoskustele, eelkõige enesejuhtimisele.

Plokiahela arendaja suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1–4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • Moodul 5: Plokiahela turvalisus ja digitaalne identiteet

 • Moodul 6: Plokiahela süsteemide arhitektuur ja konsensusprotokollid

 • Moodul 10: Nutilepingud

 • MOODUL 12: MÄNGUTEOORIA PLOKIAHELATES

Plokiahela arhitekt kavandab suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagab projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidususe. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduse üldise tehnilise kvaliteedi. Tema töö eeldab tugevat mikro- ja makrotasandi tunnetust. See keskendub eelkõige loominguliste projektide arendamisele toodete ja kasutusmallide kujundamisel, sealhulgas plokiahela lahenduste kontseptsiooni ja ülesehituse loomisele. Plokiahela arhitekti roll on võrreldav lahenduse arhitekti rolliga. Ta on IKT-süsteemide arhitekt, kes on spetsialiseerunud plokiahelapõhistele lahendustele. Tema ülesandeks on kavandada suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagada projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidusus. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduste üldise tehnilise kvaliteedi.

Plokiahela arhitekti suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1–4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • Moodul 5: Plokiahela turvalisus ja digitaalne identiteet

 • Moodul 6: Plokiahela süsteemide arhitektuur ja konsensusprotokollid

 • Moodul 9: Rakenduslik krüptograafia

 • Moodul 11: Kasutusmallide väljatöötamine: ideest kasutuseni

Plokiahela juht juhib arendajate ja arhitektide töörühmi. Plokiahela juht jälgib rakendamise edenemist ja teeb tihedat koostööd ärijuhtide või turundusspetsialistidega, et teha kindlaks turunõuded uutele plokiahela süsteemidele ja rakendustele. Plokiahela juht jälgib protsessi kvaliteeti, millega tagatakse toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, tutvustades muu hulgas tehnoloogia võimalike rakendusvaldkondade eetilisust. Tema töö hõlmab suhtlemist teiste sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega. Lisaks peab juht jälgima protsessi kvaliteeti, et tagada toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, ning suhtlema muude sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega.

Plokiahela juhi suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1- 4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • Moodul 7: Plokiahela platvormid

 • Moodul 8: Turundus ja klienditugi

 • Moodul 11: Kasutusmallide väljatöötamine: ideest kasutuseni

 • MOODUL 12: MÄNGUTEOORIA PLOKIAHELATES

* Lisateave kolme profiili kohta on saadaval  siin.

Kuidas registreeruda?

Kursusele registreerimine on lihtne ja seda saab teha vaid mõne lihtsa sammu abil:

 1. 1. Juurdepääs kursusele Thinkifici avatud e-kursuste (MOOC) veebisaidil

 2. 2. Registreerimise alustamiseks vajutage nupule „Registreeru täna“.

 3. 3. Registreerige ennast e-posti aadressi/kasutajanime, nime ja parooli abil.

 4. 4. Palju õnne! Olete edukalt kursusele registreeritud ja saate nüüd õppijana juurdepääsu kõikidele kursuse materjalidele.

18. septembrist kuni 15. oktoobrini 2023 oli kursusel osalejatel võimalus saada tuge kursuse välja töötanud juhendajatelt. Eksperdid olid kättesaadavad, et vastata osalejate küsimustele ja anda tagasisidet moodulite harjutuste kohta. Soovitati jääda paar loengut ette, et saada korralikku tagasisidet. Pärast pilootfaasi on võimalik saada MOOCi kaudu läbitud moodulite eest ka sertifikaate.

Sertifitseerimisprotsess

CHAISE Blockchaini oskuste vajaduste ja nõudluse analüüsis tuvastati kolm esilekerkivat ametiprofiili plokiahela sektoris: PLOKIAHELA ARENDAJA, PLOKIAHELA ARHITEKT, and PLOKIAHELA JUHT.

Üheks selliseks ametiprofiiliks sertifitseerimiseks peab õppija koguma teooria- ja praktikamärke iga mooduli puhul.

Teoreetilis-praktilise märgi saavutamise eest antakse moodulitunnistus. Kuna CHAISE MOOC sisaldab palju õppematerjali, "kogub" õppija kursuse läbimisel märke ja moodulite sertifikaate.

 • Teoreetilise märgi saamiseks peavad õppijad läbima CHAISE plokiahela oskuste veebikursuse, mis sisaldab teooriaosa ja iga kursuse mooduli kohta valikvastustega eksamit.
 • Teine võimalus teooria märgi saamiseks on sooritada otse valikvastustega eksam, jättes seega mooduli teooriaosa vahele.
 • Mooduli läbimiseks on vaja saavutada vähemalt 66%. moodulist.
 • Kui valikvastustega eksam on sooritatud, väljastatakse selle mooduli teooria märk.
 • Selle märgi saamiseks ei ole vaja eelnevat kogemust ega praktilisi elemente, kuid soovitatav on läbida ka praktilised elemendid.

Praktilise märgi saamiseks on kaks võimalust:

 • Puuduvad kogemused: õppija peab edukalt läbima kõik mooduli praktilised elemendid. Praktilisteks elementideks loetakse nii praktiline harjutus, küsimused ja vastused kui ka juhtumiuuring. Soovitatav on, et õppija läbib ka CHAISE plokiahela oskuste veebikursuse ja sooritab valikvastustega eksami, kuid see ei ole nõutav ainult praktilise märgi saamiseks.
 • Kogemusega: õppija varasemad kogemused kinnitab valideerimiskomisjon vastavalt eelnevalt kehtestatud kriteeriumidele. Kui tema kogemused on kinnitatud, saab õppija praktikamärgi.

Kui õppija on edukalt omandanud mooduli praktilise ja teoreetilise märgi, saab ta moodulitunnistuse.

Kuidas saada täielik kursuse sertifikaat?

 • Täieliku sertifikaadi saamiseks ja plokiahela juhi, arhitekti või arendajana tunnustamiseks peab õppija olema kogunud kõik moodulite sertifikaadid, mis on tööks vajalikud.
 • Teoreetilised ja praktilised märgid on kehtivad 2 aastat.
 • Nende 2 aasta jooksul toimivad märgid täieliku kursuse sertifitseerimise eeltingimusena.
 • Märke tuleb kasutada õigeaegselt sertifikaadi saamiseks, vastasel juhul kaotavad need oma kehtivuse.
 • Sertifikaat kehtib samuti 2 aastat, alates sellest, kui üliõpilane sooritas moodulitunnistused.

Täieliku kursuse sertifikaadi annab välja CHAISE'i partner ECQA