Teadmiste omandamine plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate vallas

CHAISE on loonud Thinkifici avatud e-kursuste platvormil kättesaadava veebikursuse, mille eesmärk on vähendada vajakajäämisi plokiahela oskuste vallas.


CHAISE’i plokiahela oskusi arendav veebikursus

Sellel tipptasemel digikursusel olge valmis avama interaktiivsete õppematerjalide varalaegast, sealhulgas kuulama haaravaid videoloenguid, käsitlema elulisi juhtumianalüüse, tutvuma küsimuste ja vastustega ning vastama valikvastustega küsimustele, mis on mõeldud teie plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate alaste teadmiste kinnistamiseks. Oma ala ekspertide juhendamisel omandate väärtuslikke teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis eristavad teid teistest. Kursus on kohandatud selliselt, et see vastaks kõigi tasemete õppijatele, olenemata sellest, kas olete algaja või kogenud spetsialist. Meie intuitiivsel õppeplatvormil saab sujuvalt navigeerida, et õppida omas tempos ja pöörduda vajadusel tagasi võtmeteemade juurde.

Kursusest

💲Tasuta

📄 364 õppetundi

▶️ 32,5 tundi videomaterjali

3️⃣ Kolm spetsialiseerumissuunda

Struktuur

CHAISE’i kursus koosneb 12 õppemoodulist. Pärast iga mooduli läbimist esitatakse teile küsimustik, millele peate vastama. Kui olete küsimustiku täitnud, tunnustatakse teie saavutust „aumärgiga".

Spetsialiseerumissuunad

The CHAISE Blockchain skills needs and demand analysis identified three emerging job profiles in the blockchain sector: Blockchain Developer, Blockchain Architect, and Blockchain Manager. To accommodate the skills and knowledge needed for each profile, the CHAISE online course comprises modules that are common to all three profiles (Modules 1-4), and specialisation learning pathways for each profile.

Plokiahela arendaja kodeerib plokiahela rakendusi ja hoolitseb probleemide lahendamise eest mikrotasandil. Selles ametis on vaja üldisi tarkvaraarendamise oskusi, kusjuures suurt rõhku pannakse plokiahela tehnoloogia ja rakenduste arendamise oskustele, ettevõtlusoskustele ja kõigile valdkonnaülestele tulevikuoskustele, eelkõige enesejuhtimisele.

Plokiahela arendaja suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1–4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • Moodul 5: Plokiahela turvalisus ja digitaalne identiteet

 • MOODUL 6: PLOKIAHELA SÜSTEEMIDE ARHITEKTUUR JA KONSENSUSPROTOKOLLID

 • MOODUL 10: NUTILEPINGUD

 • MOODUL 12: MÄNGUTEOORIA PLOKIAHELATES

Plokiahela arhitekt kavandab suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagab projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidususe. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduse üldise tehnilise kvaliteedi. Tema töö eeldab tugevat mikro- ja makrotasandi tunnetust. See keskendub eelkõige loominguliste projektide arendamisele toodete ja kasutusmallide kujundamisel, sealhulgas plokiahela lahenduste kontseptsiooni ja ülesehituse loomisele. Plokiahela arhitekti roll on võrreldav lahenduse arhitekti rolliga. Ta on IKT-süsteemide arhitekt, kes on spetsialiseerunud plokiahelapõhistele lahendustele. Tema ülesandeks on kavandada suuri plokiahela süsteeme ja tarkvaramaastiku mitmetasandilist arhitektuuri ning tagada projektide kõigi aspektide kui integreeritud süsteemi sidusus. Lisaks tagab plokiahela arhitekt plokiahela rakenduste üldise tehnilise kvaliteedi.

Plokiahela arhitekti suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1–4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • Moodul 5: Plokiahela turvalisus ja digitaalne identiteet

 • MOODUL 6: PLOKIAHELA SÜSTEEMIDE ARHITEKTUUR JA KONSENSUSPROTOKOLLID

 • MOODUL 9: RAKENDUSLIK KRÜPTOGRAAFIA

 • MOODUL 11: KASUTUSMALLIDE ARENDAMINE: IDEEST TEENUSENI

Plokiahela juht juhib arendajate ja arhitektide töörühmi. Plokiahela juht jälgib rakendamise edenemist ja teeb tihedat koostööd ärijuhtide või turundusspetsialistidega, et teha kindlaks turunõuded uutele plokiahela süsteemidele ja rakendustele. Plokiahela juht jälgib protsessi kvaliteeti, millega tagatakse toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, tutvustades muu hulgas tehnoloogia võimalike rakendusvaldkondade eetilisust. Tema töö hõlmab suhtlemist teiste sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega. Lisaks peab juht jälgima protsessi kvaliteeti, et tagada toodete vastavus nende tehnilistele ja ärilistele eesmärkidele, ning suhtlema muude sidusrühmadega, näiteks osakonnajuhatajate ja turundusspetsialistidega.

Plokiahela juhi suuna omandamiseks peate läbima:

 • Moodulid 1- 4: Ühine kõigile kolmele suunale

 • MOODUL 7: PLOKIAHELA PLATVORMID

 • MOODUL 8: TURUNDUS JA KLIENDITUGI

 • MOODUL 11: KASUTUSMALLIDE ARENDAMINE: IDEEST TEENUSENI

 • MOODUL 12: MÄNGUTEOORIA PLOKIAHELATES

* More information on the three profiles is available here.

Kuidas registreeruda?

Kursusele registreerimine on lihtne ja seda saab teha vaid mõne lihtsa sammu abil:

 1. 1. Juurdepääs kursusele Thinkifici avatud e-kursuste (MOOC) veebisaidil

 2. 2. Registreerimise alustamiseks vajutage nupule „Registreeru täna“.

 3. 3. Registreerige ennast e-posti aadressi/kasutajanime, nime ja parooli abil.

 4. 4. Palju õnne! Olete edukalt kursusele registreeritud ja saate nüüd õppijana juurdepääsu kõikidele kursuse materjalidele.

From September 18th to October 15th 2023, course participants had the opportunity to receive support from the instructors who have developed the course. The experts were available to answer participants’ questions and provide feedback on the exercises in the modules. Staying a few lectures ahead to receive proper feedback, was recommended. After the piloting phase, there will also be the possibility to get certifications for modules taken via the MOOC. These certifications will encompass both theoretical and practical badges.

Stay tuned for more updates about certification options!