Ekspertide nõuandekogu

Roll

CHAISE’i ekspertide nõuandekogu on CHAISE’i partnerlusorganisatsioonide määratud plokiahelavaldkonna ekspertide rühm, kes pakub oma kompetentsuse ja institutsioonilise suutlikkuse abil ühendusele tehnilist ja teaduslikku tuge, eesmärgiga jälgida ja hinnata Euroopa plokiahelaoskuste strateegia edusamme ja tulemusi.

Ekspertide nõuandekogu ülesanded:

  • Aidata kaasa plokiahelasektori määratlemisele ja kehtestada tegevussuunad oskuste prognoosimiseks
  • Arutada valdkondlikke suundumusi ja jälgida makrokeskkonna arengut
  • Kinnitada oskuste prognoosimise käigus kogutud tõendite õigsust (sh tulemuste prognoosimine)
  • Anda nõu CHAISE’i prognoosimehhanismi kohandamiseks
  • Jälgida ja arutada Euroopa plokiahelaoskuste strateegia edusamme
  • Uuendada/muuta Euroopa plokiahelaoskuste strateegiat, lähtudes muutuvatest vajadustest ja valdkonna arenguprioriteetidest.

CHAISE’i ekspertide nõuandekogusse kulub 17 tööstuse, hariduse, poliitikakujundamise, kodanikuühiskonna ja teadusringkondade eksperti ja esindajat 15 Euroopa riigist.

Juhatuse koosseis

Organisatsioon Riik
Blockchain and Cloud Computing Dept., University Lyon 1 France
INATBA Ühendkuningriik
EU Blockchain Observatory and Forum Kreeka
Baden Wurttemberg-State University Saksamaa
Italia4Blockchain Itaalia
European Certification and Qualification Association Austria
Tartu Ülikool Eesti
BERCHAIN Saksamaa
Economic and Social Research Institute Iirimaa
Rumeenia riiklik kvalifikatsiooniamet Rumeenia
Ljubljana ülikool Sloveenia
Avalik kutsehariduskool “IEK Aigaleo” Kreeka
Fujitsu, Belgia Belgium
INDUSTRIA Technology Bulgaaria
Kataloonia polütehniline ülikool Hispaania
Portugali IKT klaster Portugal
Budapesti tehnika- ja majandusülikool Ungari