Praktiline ja kasutajasõbralik ülevaade olemasolevatest blokiahela koolitustest ELis

Blokiahela haridus- ja koolituspakkumiste register (D2.4.2) sisaldab CHAISE’i partnerite tuvastatud blokiahelaga seotud formaalõppe (kõrg- ja kutseharidus) ja mitteformaalõppe (veebikursused, seminarid) koolituspakkumisi. See andmebaas sisaldab 120 kirjet 16 Euroopa riigist. Selle eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest koolitusprogrammidest ja haridusalgatustest, mis keskenduvad blokiahelaga seotud oskustele

Registrit ajakohastatakse igal aastal uute blokiahela valdkonna koolituspakkumistega kogu ELis.

Kõikide haridus- ja koolituspakkumistega on võimalik tutvuda AirTable’i keskkonnas allpool.


Blokiahela haridus- ja koolituspakkumiste register

AirTable võimaldab koolitusi hõlpsasti filtreerida riigi, õppeaine, kursuse taseme, kvalifikatsiooni tüübi ja muude näitajate alusel. Koolituste statistikat käsitlevad graafikud on paigutatud tabeli alla. Täieliku AirTable keskkonnaga saab tutvuda siin.


Blockchain training offering statistics