Projekti tutvustus

Euroopa lähenemine

Valdkondlike oskuste ühendusena tegeleb CHAISE Euroopas üha suureneva nõudlusega plokiahel- ja hajusraamatutehnoloogia (DLT) oskuste järele.

Euroopa on juhtival positsioonil paljudes sektorites, kus kasutatakse edukalt plokiahela või muid hajusraamatu tehnoloogiaid. Samal ajal ähvardab vajalike digioskuste puudumine kogu Euroopas innovatsiooni pärssida ja aeglustada.

Selles kontekstis on CHAISE’i peamine ülesanne töötada välja Euroopa plokiahelaoskuste arendamise strateegia. CHAISE pakub välja tulevikukindlaid koolituslahendusi, millega suurendada plokiaheltehnoloogiaalaseid oskusi ning tagada Euroopale selle valdkonna spetsialistide olemasolu praegu ja tulevikus.

Euroopa lähenemisviis, et reageerida valitsevatele oskuste ja koolituse väljakutsetele, millega plokiahelasektor silmitsi seisab

Euroopa plokiahela oskuste strateegia


Euroopa plokiahela oskuste ökosüsteem

5 semestri Blockchaini kutsehariduse ja -koolituse programm


Rahvusvahelised liikuvuskavad plokiahela üliõpilastele ja spetsialistidele

Esimest korda “plokiahelaspetsialisti” ametiprofiil


Mehhanism, mis aitab prognoosida plokiahelaoskuste vajadust tulevikus

Lisateave CHAISE eesmärkide kohta