Teadmiste omandamine plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate vallas – õppematerjalid

Sellel veebilehel saate juurdepääsu CHAISE’i plokiahelat ja hajusraamatu tehnoloogiat tutvustava kursuse õppematerjalidele


CHAISE’i kursus – õppematerjalid

CHAISE on loonud plokiahelat ja hajusraamatu tehnoloogiat tutvustava kursuse eesmärgiga vähendada mahajäämust plokiahela valdkonna oskustes. Kursusega saab hõlpsasti ühineda e-õppe vormis, registreerides ennast Thinkifici avatud e-kursuste (MOOC) platvormil. Koolitajatele, kes on huvitatud CHAISE'i kursuse läbiviimisest formaalses ja mitteformaalses keskkonnas, on loengute slaidid, kommentaarid ja videod kättesaadavad samal lehel.

Kursus koosneb 12 moodulist, mis on saadaval inglise ja veel 10 Euroopa keeles (vt lõike allpool). Enne kursuse materjalide kasutamist soovitame tungivalt tutvuda koolitaja käsiraamatuga.

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 


CHAISE’i koolitaja käsiraamat

Koolitaja käsiraamat on koostatud selleks, et pakkuda koolitajatele juhiseid ja vahendeid optimeeritud ja mõjusa õpikogemuse tagamiseks plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate valdkonnas. Käsiraamat on mõeldud kõigile koolitajatele, kes soovivad korraldada plokiahela koolitust kas kontaktõppena või veebipõhiselt, ning selles jagatakse näpunäiteid CHAISE’i kursuse loengute läbiviimiseks nii formaalõppe kui ka mitteformaalse õppe tingimustes. Käsiraamat annab koolitajatele iga loengu puhul juurdepääsu üksikasjalikule loengukavale auditooriumis toimuvaks õppeks ja veebipõhiseks kasutamiseks, kokkuvõtte õpieesmärkidest ning teadmistest ja oskustest, mida loodetakse iga loengu puhul saavutada, ning osalemise eeltingimused. Käsiraamatus antakse ka ülevaade töökohapõhisest õppest (WBL) ja selle rakendamisest CHAISE’i kontekstis ning kirjeldatakse strateegiaid kaugõppe läbiviimiseks, kasutades CHAISE’i kursust Thinkifici avatud e-kursuste (MOOC) platvormil.

CHAISE’i kursus - ingliskeelne versioon

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 

1. loeng: Sissejuhatus plokiahela tehnoloogiasse

2. loeng: Plokiahela minevik ja tulevik

1. loeng: Plokiahela põhialused, millest lähtudes seda valdkonda reguleeritakse ja juhitakse

2. loeng: Juhtimise ja reguleerimise taust

3. loeng: Plokiahela ökosüsteem

4. loeng: Plokiahela reguleerimine

5. loeng: Plokiahela juhtimine

6. loeng: Plokiahel ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

1. loeng: IKT-süsteemid detsentraliseeritud lahendustele I

2. loeng: IKT-süsteemid detsentraliseeritud lahendustele II

3. loeng: Plokiahela osad ja omadused

4. loeng: Hajusad infosüsteemid ja nende infoturbe halduse põhimõtted

1. loeng: Plokiahela sektor – ülevaade majandusharust

1. loeng: Plokiahela sektor – ülevaade majandusharust I

3. loeng: Ettevõtluse juhtimise alused II

4. loeng: Tehnoloogia hindamine ja stsenaariumide kavandamine

1. loeng: Plokiahela meepurgid

2. loeng: Nutilepingu turvalisus

3. loeng: Plokiahelapõhiste rakenduste turvariskide analüüs

4. loeng: Plokiahelapõhiste rakenduste identiteedihaldus ja pääsu reguleerimise mudelid

1. loeng: Plokiahela süsteemi arhitektuuri põhialused I

2. loeng: Plokiahela süsteemi arhitektuuri põhialused II

3. loeng: Konsensusprotokollid

4. loeng: Hajusraamatu tehnoloogia (DLT) näited

1. loeng: Ülevaade platvormide omadustest

2. loeng: Jõudluse mastabeerimine

3. loeng: Ülevaade Ethereumi platvormist

4. loeng: Ülevaade Hyperledger Fabricu ja Polkadoti platvormidest

1. loeng: Sissejuhatus turundusse

2. loeng: Eetilise disaini raamistik

3. loeng: Plokiahel ja jätkusuutlikkus

4. loeng: Plokiahel turunduses ja veebiturunduse juhtimine

1. loeng: Krüptograafia alused

2. loeng: Räsifunktsioonid

3. loeng: Räsimine plokiahelas

4. loeng: Sissejuhatus teabetusse tõestusesse

1. loeng: Lihtsad nutilepingud

2. loeng: Suhtlemine plokiahelaga nutilepingu kaudu

3. loeng: Keeruliste nutilepingute loomine

4. loeng: Varade tokeniseerimine plokiahelaga

1. loeng: Plokiahela kasutusmalli ärimudel

2. loeng: Plokiahela kasutusmalli ümberkujundamine

3. loeng: Minimaalne töötav toode (MVP) plokiahela kasutusmallide jaoks

4. loeng: Plokiahela kasutusmallide tegevuskava

1. loeng: Peamise kaugostu rakendus

2. loeng: Laiendatud kaugost

3. loeng: Mängulahendused ja tasuskeemid

4. loeng: Panusetõendus (Proof of Stake)

🌐CHAISE course - other languages

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12