Teadmiste omandamine plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate vallas – õppematerjalid

Sellel veebilehel saate juurdepääsu CHAISE’i plokiahelat ja hajusraamatu tehnoloogiat tutvustava kursuse õppematerjalidele


CHAISE’i kursus – õppematerjalid

“Mastering Blockchain and Distributed Ledger Technologies” CHAISE on loonud plokiahelat ja hajusraamatu tehnoloogiat tutvustava kursuse eesmärgiga vähendada mahajäämust plokiahela valdkonna oskustes. Kursusega saab hõlpsasti ühineda e-õppe vormis, registreerides ennast Thinkific MOOC platform. Koolitajatele, kes on huvitatud CHAISE'i kursuse läbiviimisest formaalses ja mitteformaalses keskkonnas, on loengute slaidid, kommentaarid ja videod kättesaadavad samal lehel.

Kursus koosneb 12 moodulist, mis on saadaval inglise ja veel 10 Euroopa keeles (vt lõike allpool). Enne kursuse materjalide kasutamist soovitame tungivalt tutvuda Trainer’s guide koolitaja käsiraamatuga.

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 


CHAISE’i koolitaja käsiraamat

Koolitaja käsiraamat on koostatud selleks, et pakkuda koolitajatele juhiseid ja vahendeid optimeeritud ja mõjusa õpikogemuse tagamiseks plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate valdkonnas. Käsiraamat on mõeldud kõigile koolitajatele, kes soovivad korraldada plokiahela koolitust kas kontaktõppena või veebipõhiselt, ning selles jagatakse näpunäiteid CHAISE’i kursuse loengute läbiviimiseks nii formaalõppe kui ka mitteformaalse õppe tingimustes. Käsiraamat annab koolitajatele iga loengu puhul juurdepääsu üksikasjalikule loengukavale auditooriumis toimuvaks õppeks ja veebipõhiseks kasutamiseks, kokkuvõtte õpieesmärkidest ning teadmistest ja oskustest, mida loodetakse iga loengu puhul saavutada, ning osalemise eeltingimused. Käsiraamatus antakse ka ülevaade töökohapõhisest õppest (WBL) ja selle rakendamisest CHAISE’i kontekstis ning kirjeldatakse strateegiaid kaugõppe läbiviimiseks, kasutades CHAISE’i kursust Thinkifici avatud e-kursuste (MOOC) platvormil.

🇬🇧 CHAISE course - English version

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 

Lecture 1: Introduction to Blockchain Technology

Lecture 2: Blockchain History and Future

Lecture 1: Blockchain basics to set the regulation and governance context and requirements

Lecture 2: Governance and regulation background

Lecture 3: Blockchain ecosystem

Lecture 4: Blockchain regulation

Lecture 5: Blockchain governance

Lecture 6: Blockchain and GDPR

Lecture 1: ICT systems for decentralized solutions I

Lecture 2: ICT systems for decentralized solutions II

Lecture 3: Blockchain Components & Characteristics

Lecture 4: Distributed Information Systems and their Information Security Management Principle

Lecture 1: The Blockchain sector – An industry overview

Lecture 2: Fundamental of Business Management I

Lecture 3: Fundamental of Business Management II

Lecture 4: Technology assessment & Scenario Planning

Lecture 1: Blockchain Honeypots

Lecture 2: Smart Contract Security

Lecture 3: Security Risks Analysis of Blockchain-based applications

Lecture 4: Identity Management & Access Control Models of Blockchain-based applications

Lecture 1: Basics in Blockchain System Architecture I

Lecture 2: Basics in Blockchain System Architecture II

Lecture 3: Consensus Protocol

Lecture 4: DLT Examples

Lecture 1: Overview of platform characteristics

Lecture 2: Performance scaling

Lecture 3: Overview of the Ethereum platform

Lecture 4: Overview of the Hyperledger Fabric and Polkadot platform

Lecture 1: Introduction to Marketing

Lecture 2: Ethical Design Framework

Lecture 3: Blockchain & Sustainability

Lecture 4: Blockchain in Marketing & Online Marketing Management

Lecture 1: Basic Cryptography

Lecture 2: Hash Functions

Lecture 3: Hashes in Blockchain

Lecture 4: Introduction to Zero-Knowledge Proofs

Lecture 1: Simple Smart Contracts

Lecture 2: Interacting with the Blockchain through Smart Contracts

Lecture 3: Building advanced Smart Contracts

Lecture 4: Tokenizing assets with Blockchain

Lecture 1: Business Model for Blockchain Use Case

Lecture 2: Blockchain Use Case Redesign

Lecture 3: MVP for Blockchain Use Cases

Lecture 4: Roadmap for Blockchain Use Cases

1. loeng: Peamise kaugostu rakendus

2. loeng: Laiendatud kaugost

3. loeng: Mängulahendused ja tasuskeemid

4. loeng: Panusetõendus (Proof of Stake)

🌐CHAISE course - other languages

CHAISE’i Plokiahela Oskuste Liidu (CHAISE Blockchain Skills Alliance) koostatud CHAISE’i koolitusmaterjalid (12 moodulit) © 2023 on litsentseeritud CC BY-NC 4.0. 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12