De eerste bijeenkomst van de CHAISE Expert Adviesraad vond online plaats op vrijdag 5 februari 2021.

De CHAISE Expert Advisory Board is een groep experts op het gebied van Blockchain, genomineerd door CHAISE-partnerschapsorganisaties om technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan het project. Hun primaire missie is om de voortgang en resultaten van de Europese Blockchain Skills-strategie te overzien en te beoordelen.

De CHAISE Expert Advisory Board bestaat uit 17 experts en vertegenwoordigers uit de industrie, onderwijs, beleidsvorming, het maatschappelijk middenveld en wetenschappelijke gemeenschappen uit 15 Europese landen.

De eerste bijeenkomst van de Expert Advisory Board, onder voorzitterschap van professor Parisa Ghodous (CHAISE-projectcoördinator), was voornamelijk gewijd aan het afbakenen van de Blockchain-sector in Europa en het bespreken van sectorale ontwikkelingen en marktdynamiek. De discussie draaide ook om de aanstaande activiteiten voor het verzamelen van informatie over vaardigheden (WP2), waarbij bestuursleden potentiële uitdagingen aan het licht brachten en de richting gaven voor activiteiten voor het verzamelen van gegevens.

De volgende bijeenkomst van onze experts staat gepland voor oktober / november 2021.