18-20 november 2020: Kick-Off meeting van het CHAISE project

Op 18-20 november 2020 ging het CHAISE-project officieel van start tijdens een 3-daagse kick-off meeting met alle 23 projectpartners. Vanwege COVID-19-omstandigheden werd de bijeenkomst online gehouden en georganiseerd door de CHAISE-coördinator, UCBL.

De vergadering werd ook bijgewoond door de heer Pavol Krempasky van het EACEA van de Europese Commissie, de CHAISE-projectmedewerker, en door de heer Pierre Marro van de Eenheid voor digitale innovatie en blockchain van de Europese Commissie. Beiden benadrukten het strategische belang van het CHAISE-project en moedigden de CHAISE-partners aan om hun uiterste best te doen om Europa blockchain-vaardigheden te bieden.

Tijdens de kick-off bijeenkomst konden de partners elkaar leren kennen en de reikwijdte, doelstellingen en structuur van CHAISE bespreken, de rol van de partners in het project verduidelijken en afstemmen op werkpakketten en projecttaken. Tijdens elke sessie vond actieve discussie plaats, waardoor het consortium de projectvereisten kon begrijpen en mee vorm kon geven aan de weg voorwaarts.

Alle partners verlieten de bijeenkomst zeer enthousiast en enthousiast om de komende vier jaar samen te werken aan een Europese Blockchain Skills-strategie en aan toekomstbestendige blockchain-vaardigheden.