CHAISE’i ekspertide nõuandekogu esimene koosolek toimus veebi teel 5. veebruaril 2021.

CHAISE’i ekspertide nõuandekogu on plokiahela valdkonna ekspertide rühm, kelle CHAISE’i partnerlusorganisatsioonid on ametisse nimetanud projektile tehnilise ja teadusliku toe pakkumiseks. Nende peamine ülesanne on jälgida ja hinnata Euroopa plokiahelaoskuste strateegia edusamme ja tulemusi.

CHAISE’i ekspertide nõuandekogusse kulub 17 tööstuse, hariduse, poliitikakujundamise, kodanikuühiskonna ja teadusringkondade eksperti ja esindajat 15 Euroopa riigist.

Esimene ekspertide nõuandekogu koosolek, mida juhatas professor Parisa Ghodous (CHAISE’i projekti koordinaator), pühendati peamiselt plokiahela sektori piiritlemisele Euroopas ning valdkonna arengute ja turudünaamika arutamisele. Arutelu käis ka eelseisva oskuste prognoosimise (WP2) ümber, millega seoses määrasid nõuandekogu liikmed kindlaks potentsiaalsed probleemid ja koostasid juhised andmete kogumiseks.

Meie ekspertide järgmine kohtumine on kavandatud oktoobrisse/novembrisse 2021.