Η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων CHAISE πραγματοποιήθηκε online την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων CHAISE είναι μια ομάδα ειδικών στον τομέα του Blockchain, που ορίζεται από οργανισμούς εταίρους του CHAISE για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο έργο. Η πρωταρχική τους αποστολή είναι η επισκόπηση και η αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δεξιοτήτων Blockchain.

Η συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων CHAISE αποτελείται από 17 εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους από τη βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη χάραξη πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών και τις επιστημονικές κοινότητες από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρώτη συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων έλαβε χώρα υπό την προεδρία της καθηγητριας Parisa Ghodous (συντονίστρια του έργου CHAISE), αφιερώθηκε κυρίως στην οριοθέτηση του τομέα Blockchain στην Ευρώπη και στη συζήτηση των τομεακών εξελίξεων και της δυναμικής της αγοράς. Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από τις επερχόμενες δραστηριότητες συγκέντρωσης δεξιοτήτων (WP2), με τα μέλη της Επιτροπής να εντοπίζουν πιθανές προκλήσεις και να καθορίζουν τις κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων.

Η επόμενη συνάντηση των ειδικών μας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2021.