Първото заседание на експертния консултативен съвет на CHAISE се проведе онлайн в петък, 5 февруари 2021 г.

Експертният консултативен съвет на CHAISE е група от експерти в блокчейн сектора, номинирани от партньорските организации на CHAISE за да осигурят техническа и научна подкрепа за проекта. Основната им цел е да съблюдават и оценяват напредъка и резултатите от Европейската стратегия за блокчейн умения.

Експертният консултативен съвет на CHAISE се състои от 17 експерти и представители от индустрията, образованието, гражданското общество и научните общности от 15 европейски държави.

Първото заседание на Експертния консултативен съвет, председателствано от професор Париса Годус (координатор на проекта CHAISE), беше посветено най-вече на oпределянето на граници на блокчейн сектора в Европа и обсъждането на секторните развития и динамиката на пазара. Дискусията се завъртя и около предстоящите дейности за събиране на данни, (WP2), като членовете на Съвета посочиха потенциалните предизвикателства и определиха насоките за събиране на данни.

Следващата среща на нашите експерти е насрочена за октомври / ноември 2021 г.