A trecut un an de când proiectul CHAISE a fost lansat cu scopul de a aborda deficitul de competențe blockchain din Europa. În acest articol, prof. Parisa Ghodous, coordonatorul CHAISE de la Universitatea Claude Bernard Lyon 1, ne spune ce a realizat parteneriatul în ultimul an și ce urmează în continuare.


Primul an de implementare a proiectului CHAISE a fost foarte productiv, parteneriatul atingând primele obiective și etape de referință. Pe parcursul primului semestru, parteneriatul s-a concentrat pe dezvoltarea unei strategii aprofundate de cercetare, bazată pe multiple surse de date și metodologii de cercetare, precum și pe implicarea a numeroși experți și reprezentanți din sectorul privat, public, de cercetare și de politici. Primul semestru a permis finalizarea analizei pieței forței de muncă blockchain și a activităților de colectare a informațiilor privind competențele, ceea ce a dus la demarcarea ecosistemului Blockchain și la o documentare cuprinzătoare a cererii și ofertei existente de competențe tehnice și non-tehnice Blockchain. În plus, bazându-se pe dovezile pieței muncii, parteneriatul a schițat profilul profesioniștilor emergenti în Blockchain pe piața europeană; și anume Arhitectul Blockchain, Dezvoltatorul Blockchain și Managerul Blockchain. Citiți studiile și rapoartele noastre aici.

Cele de mai sus au fost esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, deoarece oferă baza pentru formularea unei Strategii europene de dezvoltare a competențelor – care va fi publicată în martie 2022 – care va aborda deficitul de competențe predominant și va răspunde actualelor și viitoarelor nevoi de competențe ale forței de muncă europene din sectorul Blockchain.

În paralel, partenerii a început deja să lucreze la proiectarea unui model de prognoză a cererii și ofertei de profesioniști în blockchain pe baza macromediului (mega tendințe) și a tendințelor specifice sectorului.

Sper că vă place munca noastră și aș dori să vă invit să verificați site-ul nostru în mod regulat pentru noi rapoarte și perspective, să ne urmăriți pe rețelele sociale sau să ne contactați direct pentru mai multe informații.

Sper că vă place munca noastră și aș dori să vă invit să verificați site-ul nostru în mod regulat pentru noi rapoarte și perspective, să ne urmăriți pe rețelele sociale sau să ne contactați direct pentru mai multe informații.

 

Prof. Parisa Ghodous