Aasta tagasi käivitati CHAISE projekt eesmärgiga lahendada blokiahela oskustega seotud mahajäämuse probleem Euroopas. Selles artiklis räägib CHAISE’i koordinaator, Université Claude Bernard Lyon 1 professor Parisa Ghodous, mida on viimase aasta jooksul saavutanud ja mis on plaanis.


CHAISE projekti rakendamise esimene aasta oli väga tulemuslik. Partnerlusele seatud esimesed eesmärgid ja vahe-eesmärgid said täidetud. Esimese poolaasta jooksul keskendus partnerlus mitmetel andmeallikatel ja uurimismeetoditel põhineva põhjaliku teadusstrateegia koostamisele, samuti kaasati arvukalt eksperte ja esindajaid nii era- kui ka avalikust sektorist ning teadus- ja poliitikaringkondadest. Esimesel poolaastal viidi lõpule blokiahela tööturuanalüüs ja andmete kogumine oskuste kohta, mille alusel pandi paika blokiahela ökosüsteem ning koostati põhjalik dokumentatsioon blokiahela tehniliste ja mittetehniliste oskuste nõudluse ja pakkumise kohta. Lisaks visandati partnerluse raames tööturu nõudmiste põhjal Euroopa blokiahela spetsialistide ametiprofiilid, sealhulgas blokiahela arhitekti, arendaja ja juhi profiilid. Loe meie uurimusi ja aruandeid siit.

Eespool öeldu on aidanud kaasa projekti eesmärkide saavutamisele, sest need loovad teadmistel põhineva aluse 2022. aasta märtsis avaldatava Euroopa oskuste arengustrateegia väljatöötamiseks, mis aitab lahendada olulisi puudujääke seoses blokiahelaoskustega ning tegeleda Euroopa praeguste ja tulevaste vajadustega selliste oskustega tööjõu järele.

Paralleelselt eelnevaga on partnerlus juba alustanud sellise mudeli loomist, millega prognoosida nõudlust ja pakkumist blokiahelaspetsialistide järele makrokeskkonna (megatrendid) ja sektoripõhiste trendide alusel.

Ma loodan, et olete meie tööga rahul ja kutsun teid üles regulaarselt külastama meie veebisaiti, kus leiate uusi aruandeid ja ülevaateid. Samuti julgustan teid jälgima meid sotsiaalmeedias ja võtma lisateabe saamiseks meiega otse ühendust.

Kas jagad meie visiooni? Liitu meiega kui assotsieerunud partner ning toeta meie tegevust ja aita kaasa meie eesmärkide saavutamisele!

 

Prof. Parisa Ghodous