Измина 1 година откакто започна мисията на CHAISE да адресира недостига на блокчейн умения в Европа. В тази статия, координатора на CHAISE, проф. Париса Году от Университет Клод Бернар Лион 1 разказва какво е постигнало партньорството през последната година и какво предстои.


Първата година на проекта CHAISE беше много продуктивна, като проекта достигна своите основни етапни и общи цели. През първия семестър фокусът беше върху разработване на детайлна стратегия за научни изследвания, използваща различни източници на данни и методологии на изследване, както и включваща множество експерти и представители на частния, публичния и академичен сектор. Първият семестър ни позволи да завършим анализа на пазара на работна ръка в блокчейн сектора, и дейностите по търсените умения, като резултат от тях беше, че разграничихме отделна блокчейн екосистема и създадохме детайлна документация за съществуващото търсене на технически и нетехнически умения. Освен това, използвайки данните от пазара на работна ръка, партньорството скицира профила на възникващия блокчейн професионалист на европейския пазар; по-конкретно блокчейн архитекти, блокчейн разработчици и блокчейн мениджъри. Прочетете нашите проучвания и публикации тук.

Това е с основополагащо значение за постигане на целите на проекта, тъй като ни дава информирана основа за формиране на Европейска стратегия за развитие на умения – която ще бъде публикувана през март 2022 – и ще има за цел да се справи с недостига на умения, и да посрещне бъдещите нужди на европейската блокчейн работна сила.

Същевременно, партньорството започна работа по моделиране на метод за прогнозиране на търсене и предлагане на блокчейн професионалисти на база макро тенденции, както и такива специфични за сектора.

Надявам се да намерите нашата работа за интересна и ви каня да проверявате нашия уебсайт за нови публикации, да ни последвате в социалните мрежи, или да се свържете с нас директно за повече информация.

Споделяте ли нашата визия? Присъединете се към проекта като асоцииран партньор и допринесете за реализирането на нашите цели!

 

Prof. Parisa Ghodous