Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που άρχισε να υλοποιείται το έργο CHAISE με σκοπό την αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων blockchain στην Ευρώπη. Σε αυτό το άρθρο, η Συντονίστρια του CHAISE Δρ Parisa Ghodous από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon 1, μας λέει τι πέτυχε η σύμπραξη των εταίρων τον τελευταίο χρόνο και τι ακολουθεί στη συνέχεια.


Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου CHAISE ήταν πολύ παραγωγικός, με τους συνεργάτες του έργου να πετυχαίνουν τους πρώτους στόχους και ορόσημα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι συνεργάτες του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη μιας διεξοδικής ερευνητικής στρατηγικής, βασισμένης σε πολλαπλές πηγές δεδομένων και μεθοδολογίες έρευνας, καθώς και στη συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων από τον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τον τομέα της έρευνας και της πολιτικής. Το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες ανάλυσης της αγοράς εργασίας του τομέα blockchain και συλλογής πληροφοριών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την οριοθέτηση του οικοσυστήματος Blockchain και μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της υπάρχουσας ζήτησης και προσφοράς τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων του Blockchain. Επιπλέον, βασιζόμενοι στα στοιχεία της αγοράς εργασίας, οι συνεργάτες του έργου σκιαγράφησαν το προφίλ των αναδυόμενων Επαγγελματιών Blockchain στην ευρωπαϊκή αγορά. δηλαδή τον Αρχιτέκτονα Blockchain, τον Προγραμματιστή Blockchain και τον Διαχειριστή Blockchain. Διαβάστε τις μελέτες και τις εκθέσεις μας εδώ.

Τα παραπάνω συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς παρέχουν την τεκμηριωμένη βάση για τη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ανάπτυξης Δεξιοτήτων – που θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2022 – η οποία θα αντιμετωπίσει τις επικρατούσες ελλείψεις δεξιοτήτων και θα ανταποκρίνεται στις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού Blockchain.

Παράλληλα, οι συνεργάτες του έργου έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται πάνω στο σχεδιασμό ενός μοντέλου πρόβλεψης ζήτησης και προσφοράς των Επαγγελματιών του Blockchain με βάση το μακρο-περιβάλλον (μέγα τάσεις) και τις τάσεις ανά τομέα.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη δουλειά μας και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας για νέες εκθέσεις, έρευνες και πληροφορίες, να μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Συμμερίζεστε το όραμά μας; Γίνετε μέλος της σύμπραξης ως συνδεδεμένος εταίρος και συνεισφέρετε στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και των στόχων μας!

 

Prof. Parisa Ghodous