Minilo je eno leto od začetka projekta CHAISE, katerega namen je odpraviti vrzel v znanjih na področju blokovnih verig v Evropi. V tem članku nam koordinatorka CHAISE, prof. Parisa Ghodous z Université Claude Bernard Lyon 1, predstavi, kaj je partnerstvo doseglo v zadnjem letu in kaj sledi.


Prvo leto izvajanja projekta CHAISE je bilo zelo produktivno, saj je partnerstvo doseglo prve cilje in mejnike. V prvem semestru se je partnerstvo osredotočilo na razvoj temeljite raziskovalne strategije, ki temelji na številnih virih podatkov in raziskovalnih metodologijah, ter vključuje številne strokovnjake in predstavnike iz zasebnega, javnega, raziskovalnega in političnega sektorja. Prvi semester je omogočil dokončanje analize trga dela iz področja blokovnih verig in dejavnosti zbiranja informativnih podatkov o veščinah, kar je povzročilo razmejitev ekosistema blokovnih verig in izčrpno dokumentacijo obstoječega povpraševanja in ponudbe iz področja blokovnih verig tehničnih in mehkih znanj. Poleg tega je partnerstvo na podlagi dokazov s trga dela skiciralo profil nastajajočih strokovnjakov za veriženje blokov na evropskem trgu; in sicer arhitekt blokovnih verig, razvijalec blokovnih verig in manager blokovnih verig. Preberite naše študije in poročila tukaj.

Navedeno je bilo ključnega pomena za doseganje ciljev projekta, saj zagotavlja kvalitetno osnovo za oblikovanje evropske strategije razvoja spretnosti – ki bo objavljena marca 2022 – ki se bo spopadla s prevladujočim pomanjkanjem znanj in spretnosti, ter se odzvala na sedanje in prihodnje potrebe po spretnostih evropske delovne sile na področju blokovnih verig.

Vzporedno se je partnerstvo že začelo ukvarjati z oblikovanjem modela za napovedovanje povpraševanja in ponudbe strokovnjakov za veriženje blokov, na podlagi makro okolja (mega trendi) in trendov specifičnih za sektor.

Upamo, da boste uživali v našem delu in vas vabimo, da redno spremljate našo spletno stran, nova poročila in vpoglede, ter, da nas spremljate na družbenih omrežjih ali nas kontaktirate neposredno za več informacij.

Ali delite našo vizijo? Pridružite se zavezništvu kot pridruženi partner in prispevajte k uresničevanju naših aktivnosti in ciljev!

 

Prof. Parisa Ghodous