Strokovni svetovalni odbor

Vloga

Strokovni svetovalni odbor CHAISE je skupina strokovnjakov s področja tehnologij blokovnih verig, ki jih imenujejo partnerske organizacije projekta CHAISE, da konzorciju zagotavljajo tehnično in znanstveno podporo na podlagi njihovega strokovnega znanja in institucionalnih zmogljivosti, s primarno nalogo pregleda in ocene napredka in rezultatov evropske strategije razvoja spretnosti za tehnologijo blokovnih verig.

Naloga strokovnega svetovalnega odbora je:

  • Pomagati razmejiti sektor tehnologij blokovnih verig in določiti smernice za zbiranje obveščevalnih podatkov o znanjih in spretnostih
  • Identificirati sektorske trende in razvoj makro okolja
  • Potrditi teze – na podlagi zbiranja obveščevalnih podatkov o spretnostih (vključno z rezultati napovedovanja)
  • Zagotoviti usmeritve za prilagoditev mehanizma napovedovanja v projektu CHAISE
  • Spremljanje in razpravljanje o napredku evropske strategije za razvoj spretnosti pri tehnologiji blokovnih verig
  • Posodobiti / revidirati evropsko strategijo razvoja spretnosti za tehnologijo blokovnih verig na podlagi spreminjajočih se potreb in prednostnih nalogah sektorskega razvoja

Strokovni svetovalni odbor CHAISE sestavlja 17 strokovnjakov in predstavnikov iz industrije, izobraževanja, oblikovanja politik, civilne družbe in znanstvenih skupnosti iz 15 evropskih držav.

Sestava strokovnega svetovalnega odbora

Organizacija Država
Blockchain and Cloud Computing Dept., University Lyon 1 Francija
INATBA Združeno kraljestvo
EU Blockchain Observatory and Forum Grčija
Baden Wurttemberg-State University Nemčija
Italia4Blockchain Italija
European Certification and Qualification Association Avstrija
Univerza v Tartuju Estonija
BERCHAIN Nemčija
Inštitut za ekonomske in družbene raziskave Irska
Nacionalni urad za kvalifikacije Romunije Romunija
Univerza v Ljubljani Slovenija
Javna šola za poklicno izobraževanje in usposabljanje “IEK Aigaleo” Grčija
Fujitsu, Belgija Belgija
INDUSTRIA Technology Bolgarija
Politehnična univerza v Kataloniji Španija
Portugalski IKT grozd Portugalska
Univerza za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti Madžarska