Συμβουλευτική Eπιτροπή Eμπειρογνωμόνων

Ρόλος

H Συμβουλευτική Eπιτροπή Eμπειρογνωμόνων του CHAISE είναι μια ομάδα ειδικών στον τομέα του Blockchain, που ορίζεται από τους οργανισμούς εταίρους του CHAISE, για να παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην Κοινοπραξία με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη θεσμική τους ικανότητα, με πρωταρχική αποστολή την επισκόπηση και αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δεξιοτήτων Blockchain.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ως αποστολή:

  • Να βοηθήσει στην οριοθέτηση του τομέα Blockchain και ορίσει τις οδηγίες για τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών για τις δεξιότητες
  • Να συζητήσει τις τομεακές τάσεις και τις μακρο-περιβαλλοντικές εξελίξεις
  • Να επικυρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία από τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων πρόβλεψης)
  • Να παρέχει συμβουλές για την προσαρμογή του μηχανισμού πρόβλεψης CHAISE
  • Να παρακολουθεί και να συζητάει την πρόοδο της ευρωπαϊκής στρατηγικής δεξιοτήτων Blockchain
  • Να ενημερώνει και να αναθεωρεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεξιοτήτων Blockchain με βάση τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις προτεραιότητες της τομεακής ανάπτυξης

Η συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων CHAISE αποτελείται από 17 εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους από τη βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη χάραξη πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών και τις επιστημονικές κοινότητες από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Οργάνωση Χώρα
Blockchain and Cloud Computing Dept., University Lyon 1 France
ΙΝΑΤΒΑ Ηνωμένο Βασίλειο
EU Blockchain Observatory and Forum Ελλάδα
Baden Wurttemberg-State University Germany
Italia4Blockchain Italy
European Certification and Qualification Association Austria
University of Tartu Estonia
BERCHAIN Germany
Economic and Social Research Institute Ireland
Εθνική Αρχή Προσόντων της Ρουμανίας Romania
Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα Slovenia
Δημόσια Σχολή ΕΕΚ «ΙΕΚ Αιγάλεω» Ελλάδα
Fujitsu, Βέλγιο Belgium
INDUSTRIA Technology Bulgaria
Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας Spain
Σύμπλεγμα ΤΠΕ Πορτογαλίας Πορτογαλία
Τεχνολογικό και Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης Ουγγαρία