Експертен консултативен съвет

Роля

Експертният консултативен съвет на CHAISE е група от експерти в блокчейн областта, номинирани от партньорски организации на CHAISE, за да предоставят техническа и научна подкрепа на проекта въз основа на техните експертни познания, с основна цел преглед и оценка на напредъка и резултатите на Европейската стратегия за блокчейн умения.

Експертният консултативен съвет има за задача да:

  • Помогне за дефиниране на блокчейн сектора и задаване основните насоки на дейностите по събиране на данни.
  • Разглежда секторните тенденции и макро развитието на средата
  • Валидира резултатите от дейностите по събиране на данни (вкл. резултатите от прогнози)
  • Съветва относно приспособяването на механизма за прогнозиране на CHAISE
  • Наблюдава и дискутира напредъка на европейската стратегия за блокчейн умения
  • Актуализира / преразглежда европейската стратегия за блокчейн умения, на базата на променящите се нужди и приоритетите в секторното развитие

Експертният консултативен съвет на CHAISE се състои от 17 експерти и представители от индустрията, образованието, гражданското общество и научните общности от 15 европейски държави.

Състав на съвета

Организация Страна
Blockchain and Cloud Computing Dept., University Lyon 1 Франция
INATBA Великобритания
EU Blockchain Observatory and Forum Гърция
Baden Wurttemberg-State University Германия
Italia4Blockchain Италия
European Certification and Qualification Association Австрия
University of Tartu Естония
BERCHAIN Германия
Economic and Social Research Institute Ирландия
National Qualifications Authority of Romania Румъния
University of Ljubljana Словения
Public VET School “IEK Aigaleo” Гърция
Fujitsu, Белгия Белгия
INDUSTRIA Technology България
Polytechnic University of Catalonia Испания
Portuguese ICT Cluster Португалия
Budapest University of Technology and Economics Унгария