Cilji

ZAGOTAVLJANJE SPRETNOSTI ZA TEHNOLOGIJE BLOKOVNIH VERIG ZA EVROPO

Ambiciozni cilj za odpravljanje neusklajenosti pri razvoju spretnosti za tehnologijo blokovnih verig v Evropi in ustvarjanje ekosistema EU za razvoj spretnosti pri tehnologiji blokovnih verig.

Cilj projekta CHAISE je odpraviti neusklajenost znanj in spretnosti z oblikovanjem odprtega, vključujočega sistema upravljanja spretnosti na področju tehnologiji blokovnih verig, prilagojenega potrebam trga. Projekt bo zagotovil ustrezne rešitve za usposabljanje, sheme mobilnosti in kvalifikacije, ki bodo potrebne v prihodnosti, kar bo še povečalo privlačnost sektorja, zlasti za mlade.

Institucionalno potrjena evropska strategija veščin blockchain

Konzorcij projekta CHAISE bo povabil zainteresirane deležnike, ki predstavljajo industrijo, akademsko javnost, politiko in raziskovalce iz celotne EU, da so-oblikujejo strategijo za razvoj spretnosti pri tehnologiji blokovnih verig. Strategija bo določila okvir za sektorsko sodelovanje in orisala ukrepe za odpravo pomanjkanja kvalifikacij in neusklajenosti.

Mehanizem napovedovanja potreb po spretnostih pri tehnologiji blokovnih verig v prihodnosti

Projekt CHAISE bo vzpostavil metodo sodelovanja za spremljanje razvoja zahtev na delovnih mestih in predvidevanja prihodnjih potreb po spretnostih v tehnologiji blokovnih verig, ki bo deloval kot mehanizem opozarjanja za ublažitev morebitnih neravnovesij med povpraševanjem in ponudbo.

Prvi poklicni profil strokovnjaka za tehnologijo blokovnih verig

Opredelitev vseevropske poklicne zahteve za delovno silo na področju tehnologiji blokovnih verig za reševanje razdrobljenosti na trgu dela in določitev skupnih izobraževalnih zahtev za pridobivanje spretnosti na področju tehnologije blokovnih verig v EU.

Inovativni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja Tehnologije blokovnih verig v 11 jezikih EU, ki traja 5 semestrov

V okviru projekta CHAISE bo razvit program usposabljanja za tehnologijo blokovnih verig, ki bo pokril tehnične, mehke in meddisciplinarne spretnosti, potrebne na tem področju. Ob tem bodo razvita učna gradiva dostopna vsem, v okviru odprtega spletnega tečaja (MOOC).

Transnacionalne sheme mobilnosti za študente in strokovnjake na področju tehnologiji blokovnih verig

CHAISE bo podpiral študentsko in poklicno čezmejno izmenjavo s krepitvijo partnerstev med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter z uvedbo karierne orientacije in platforme za alumni za tehnologijo blokovnih verig.

Evropski ekosistem tehnologij blokovnih verig

CHAISE bo razvil mehanizme za strateško sodelovanje na evropski in nacionalni ravni, kot so Nacionalna partnerstva za razvoj spretnosti pri tehnologiji blokovnih verig, ki zagotovljajo, da se nacionalna vprašanja odražajo v rešitvah po vsej EU in implementirajo v sektorsko strategijo na ravni EU in na nacionalni ravni. Nadzor izvajanja strategije spretnosti izvaja Evropska mreža za sodelovanje pri spretnostih za tehnologijo blokovnih verig.