Блокчейн семинари за обучение

Пилотно тестване на CHAISE Блокчейн модулите

За да оценят и повишат ефективността на учебната програма за блокчейн на CHAISE, особено на нейния компонент за обучение на работното място, партньорите на CHAISE организират двудневни пилотни семинари за обучение през юни 2023 г.

По време на този етап ще бъдат проведени поредица от пет пилотни обучения на място или в хибриден формат в помещенията на партньорите на CHAISE. На тези сесии ще бъдат изпробвани комплексно всички 12 модула от учебната програма на CHAISE. Обратната връзка, получена от участниците, както и тяхната ангажираност и взаимодействие с учебните материали и методите за оценка, ще позволят да се усъвършенства учебната програма CHAISE.

Чрез включване на приноса на участниците и анализиране на техния опит учебната програма на CHAISE ще гарантира, че тя съответства на нуждите и очакванията на учащите. Като следваща стъпка цялата учебна програма ще бъде изпробвана онлайн през септември.

Проверете датите на пилотните обучения за всеки от модулите по-долу! Някои от тях са отворени за регистрация на онлайн участници.

 

Архитектура на блокчейн системата и консенсус от Фондация IOTA

22 юни 2023 г., 09:00 - 13:30 ч. централноевропейско време, Берлин

Запознайте се с обучението

Маркетинг и съдействие на клиенти от Фондация IOTA

22 юни 2023 г., 14:30 - 19:00 ч. централноевропейско време, Берлин

Запознайте се с обучението

Теория на игрите в блокчейн от Фондация IOTA

23 юни 2023 г., 09:00 - 13:30 ч. централноевропейско време, Берлин

Запознайте се с обучението

27 юни 2023 г., 09:00 - 13:00 ч. централноевропейско време, офиси на Fujitsu в Diegem (Брюксел)

27 юни 2023 г., 09:00 - 13:00 ч. централноевропейско време, офиси на Fujitsu в Diegem (Брюксел)

Запознайте се с обучението

Блокчейн бизнес управление и планиране от Fujitsu

28 юни 2023 г., 09:00 - 13:00 ч. централноевропейско време, офиси на Fujitsu в Diegem (Брюксел)

Запознайте се с обучението

Блокчейн: Разработване на случаи на употреба от Fujitsu

29 юни 2023 г., 09:00 - 13:00 ч. централноевропейско време, офиси на Fujitsu в Diegem (Брюксел)

Запознайте се с обучението

Блокчейн сигурност и цифрова идентичност от INDUSTRIA Technology

29 юни 2023 г., 10:00 - 16:00 ч. централноевропейско време, онлайн

Запознайте се с обучението

Приложна криптография от INDUSTRIA Technology

30 юни 2023 г., 10:00 - 16:00 CEST, онлайн

Запознайте се с обучението