За проекта

Европейски подход

Като секторен съюз на уменията, CHAISE адресира нарастващото търсене в сектора на блокчейн и технологиите на разпределения регистър в Европа.

Европа е на водеща позиция в много сектори, които могат успешно да прилагат блокчейн или други технологии на разпределения регистър. В същото време липсата на дигитални умения в цяла Европа заплашва да възпрепятства и забави иновациите.

В този контекст, основната мисия на CHAISE е да разработи стратегически подход за развитие на блокчейн уменията в Европа. CHAISE ще предостави устойчиви решения за обучение, за да се справи с недостига на умения в блокчейн сферата и за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на европейската блокчейн работна сила.

Европейски подход за справяне с предизвикателства в обученията, пред които е изправен блокчейн секторът

Европейска стратегия за блокчейн умения


Европейска екосистема за блокчейн умения

5-семестриална блокчейн ПОО програма


Транснационални схеми за мобилност за студенти и блокчейн професионалисти

Първият по рода си професионален профил „специалист по блокчейн“


Механизъм за прогнозиране на бъдещи нужди от блокчейн умения

Научете повече за целите на CHAISE