Публикации и доклади

Нашите публикации през 2021

Проучване за търсенето и предлагане на блокчейн умения

Предвидена публикация: август 2021 г.

Изследване върху блокчейн стратегията за растеж на ЕС

Предвидена публикация: ноември 2021 г.

Проучване относно несъответствия в търсенето и предлагането на умения в блокчейн сектора

Foreseen publication: September 2021

Модел за прогнозиране на необходимите умения в блокчейн сектора

Предвидена публикация: декември 2021 г.