Регистър на предложенията за образование и обучение в областта на блокчейн

Регистърът на предложенията за образование и обучение в областта на блокчейн предоставя преглед на съществуващите програми за обучение и образователни инициативи, насочени към блокчейн в ЕС.

Регистърът често се актуализира с нови програми за обучение по блокчейн. Каним организациите, които предлагат обучения, свързани с блокчейн, да представят своите курсове/програми в Регистъра.

Запознайте се с повече от 250 съществуващи блокчейн курса! Чрез тази таблица можете лесно да филтрирате обученията по държава, дисциплина, ниво на курса, вид квалификация и т.н.