Практичен и лесно достъпен преглед на наличните обучителни програми в блокчейн сектора.

Регистърът с образователни и обучителни програми в блокчейн сектора (D2.4.2) изброява съществуващите формални (бакалавър, магистър) и неформални (онлайн курсове, семинари) обучителни програми избрани от партньорите по проекта CHAISE. Данните са съставени от 120 записа, от 16 европейски държави.

Целта е да се направи анализ на съществуващите обучителни програми и образователни инициативи, фокусирани върху умения свързани с блокчейн. Регистърът ще бъде обновяван на годишна база с нови блокчейн програми от ЕС.

Може да разгледате списъка с обучителни и образователни програми в долната таблица.


Регистър с образователни и обучителни програми в блокчейн сектора.

Таблицата позволява лесно да филтрирате обявите по държава, дисциплина, ниво на курса, тип квалификация и други. Графики със статистически данни са достъпни под таблицата. Може да разгледате пълната таблица тук.


Статистически данни за обучителните програми в блокчейн сектора.