Σεμινάρια Εκπαίδευσης Blockchain

Πιλοτική Δοκιμή των Ενοτήτων Blockchain του CHAISE

Για την αξιολόγηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών blockchain του CHAISE, ειδικά του συστατικού του που βασίζεται στην μάθηση στο χώρο εργασίας, οι εταίροι του CHAISE διοργανώνουν διήμερα πιλοτικά σεμινάρια εκπαίδευσης τον Ιούνιο του 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα διεξαχθεί μια σειρά από πέντε πιλοτικές εκπαιδεύσεις είτε διά ζώσης είτε σε υβριδική μορφή στις εγκαταστάσεις των εταίρων του CHAISE. Σε αυτά τα σεμινάρια θα δοκιμαστούν εξονυχιστικά όλες οι 12 ενότητες του προγράμματος σπουδών του CHAISE. Η ανατροφοδότηση που θα ληφθεί από τους συμμετέχοντες, μαζί με την εμπλοκή και την αλληλεπίδρασή τους με τα εκπαιδευτικά υλικά και τις μεθόδους αξιολόγησης, θα επιτρέψει τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών του CHAISE.

Ενσωματώνοντας τις προτάσεις των συμμετεχόντων και αναλύοντας την εμπειρία τους, το πρόγραμμα σπουδών του CHAISE θα διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Ως επόμενο βήμα, όλο το πρόγραμμα σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά τον Σεπτέμβριο σε διαδικτυακή μορφή.

Ελέγξτε τις ημερομηνίες της πιλοτικής εκπαίδευσης για κάθε μία από τις παρακάτω ενότητες! Μερικές από αυτές είναι ανοιχτές για την εγγραφή των διαδικτυακών συμμετεχόντων.

 

Αρχιτεκτονική του Συστήματος Blockchain και Συναίνεση από το Ίδρυμα IOTA

22 Ιουνίου 2023, 09:00 – 13:30 CEST, Βερολίνο

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Μάρκετινγκ και Υποστήριξη Πελατών από το Ίδρυμα IOTA

22 Ιουνίου 2023, 14:30 – 19:00 CEST, Βερολίνο

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Θεωρία Παιγνίων στα Blockchain από το Ίδρυμα IOTA

23 Ιουνίου 2023, 09:00 – 13:30 CEST, Βερολίνο

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Ρύθμιση, Νομικές πτυχές και Διακυβέρνηση του Blockchain από τη Fujitsu

27 Ιουνίου 2023, 09:00 – 13:00 CEST, Γραφεία Fujitsu στο Diegem (Βρυξέλλες)

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Διαχείριση και Προγραμματισμός Επιχειρήσεων Blockchain από τη Fujitsu

28 Ιουνίου 2023, 09:00 – 13:00 CEST, Γραφεία Fujitsu στο Diegem (Βρυξέλλες)

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Blockchain: Ανάπτυξη Περιπτώσεων Χρήσης από τη Fujitsu

29 Ιουνίου 2023, 09:00 – 13:00 CEST, Γραφεία Fujitsu στο Diegem (Βρυξέλλες)

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Ασφάλεια Blockchain και Ψηφιακή Ταυτότητα από την INDUSTRIA Technology

29 Ιουνίου 2023, 10:00 – 16:00 CEST, Διαδικτυακά

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία από την Τεχνολογία INDUSTRIA

30 Ιουνίου 2023, 10:00 – 16:00 CEST, Διαδικτυακά

Ανακαλύψτε το σεμινάριο επιμόρφωσης