Контакти

Също така можете да се свържете директно с координатора на CHAISE:

Prof. Parisa Ghodous-Shariat Torbaghan
Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Франция

Имейл