Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον συντονιστή CHAISE:

Prof. Parisa Ghodous-Shariat Torbaghan
Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
France

ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL