Op 26 en 27 mei kwamen de 23 partners van het CHAISE-partnerschap bijeen op de tweede consortiumvergadering van het project, 6 maanden na de Kick-Off-vergadering.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ECQA de bijeenkomst fysiek zou organiseren in het prachtige Oostenrijk, maar door de reisbeperkingen van COVID-19 moest de bijeenkomst online worden gehouden. Ze werd op Zoom gehost door de projectcoördinator, de Université Claude Bernard Lyon 1.

Despite not meeting face-to-face, the engagement and collegial attitude of the CHAISE partners allowed the two-days meeting to be efficient and fruitful. The meeting’s purpose was to reflect on the activities of the first 6 months of the project and take stock of the achievements, as well as to discuss the upcoming activities.

Tijdens de vergadering stelden de workpackage-leiders de activiteiten voor die tijdens het eerste semester in het kader van hun workpackage werden ondernomen, met een beschrijving van de bereikte mijlpalen en resultaten. Het werkplan, de taken en verantwoordelijkheden voor de volgende zes maanden werden ook grondig besproken, zodat alle partners op één lijn zitten voor de komende activiteiten.

Er was ook enige ruimte voor informele discussies via Zoom breakoutsessies. Het was de gelegenheid om elkaar in een kleinere groep van partners te leren kennen.

Alle partners prezen de uitstekende samenwerking van het partnerschap en de coördinatie en verlieten de bijeenkomst met een hernieuwde motivatie om de ambitieuze doelstellingen van het project te verwezenlijken.