Kuus kuud pärast avakoosolekut kohtusid CHAISE’i partnerluse 23 partnerit 26. ja 27. mail projekti konsortsiumi teisel koosolekul.

ECQA pidi algselt kaunis Austrias toimuma pidanud ürituse korraldama COVID-19 reisipiirangute tõttu veebi teel. Projekti koordinaator Université Claude Bernard Lyon 1 korraldas selle koosoleku Zoomi keskkonnas.

Vaatamata sellele, et CHAISE’i partnerid ei kohtunud näost näkku, muutis nende pühendumus ja kollegiaalne suhtumine kahepäevase ürituse tõhusaks ja viljakaks. Koosoleku eesmärk oli vaadata tagasi projekti esimese kuue kuu tegevusele ja teha kokkuvõte saavutustest, samuti arutada eelseisvat tegevust.

Koosoleku ajal tutvustasid tööpakettide juhid esimese poolaasta jooksul oma tööpaketi raames ellu viidud tegevusi, kirjeldades saavutatud vahe-eesmärke ja tulemusi. Põhjalikult arutati ka järgmise kuue kuu tööplaani, ülesandeid ja kohustusi, et kõik partnerid saaksid oma plaane eelseisvate tegevustega kohandada.

Osa mitteametlikest aruteludest peeti ka Zoomi virtuaalsetes töötubades. See andis võimaluse õppida üksteist tundma väiksemas partnerite rühmas.

Kõik partnerid kiitsid nii partnerluse suurepärast koostööd kui ka koordineerimist ning lahkusid koosolekult täis valmidust saavutada projekti ambitsioonikaid eesmärke.