На 26-и и 27-и май, 23 от партньорите на CHAISE се събраха по случай втората среща в консорциума, 6 месеца след началото на проекта.

Първоначалният план беше срещата да се организира от ECQA в красива Австрия, но вместо това тя се проведе онлайн поради ограничения за пътуване свързани с Ковид-19. Ролята на домакин имаше координатора на проекта от Université Claude Bernard Lyon 1.

Въпреки че нямаше възможност за разговори лице в лице, колегиалният и професионален подход на партньорите позволи двудневната среща да е ефикасна и ползотворна. Целта на срещата беше да се направи равносметка на дейностите от първите 6 месеца по проекта, както и да се планират предстоящите задачи.

По време на срещата, лидерите на работните пакети представиха дейностите в техния работен пакет през първия семестър, описвайки постигнатите резултати. Планът, задачите и отговорностите през следващите 6 месеца също бяха обстойно обсъдени, за да се съгласуват дейностите между различните партньори.

Беше отделено и известно време за неформални дискусии в Zoom. Това беше възможност за партньорите да се опознаят по-добре в по-малки групи.

Всички партньори похвалиха отличното сътрудничество, както и координация и напуснаха срещата с подновена мотивация да постигнат амбициозните цели на проекта.